Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla rezydentów UE, EOG lub Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik ma uwagi, pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki zarządzamy jego danymi osobowymi, mamy nadzieję, że skontaktuje się z nami w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu, aby umożliwić nam rozwiązanie sprawy. Ponadto, jeśli Użytkownik znajduje się w wymienionych poniżej krajach, może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych do odpowiedniego organu regulacyjnego.

Poniższe linki mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich regulacji:

W Szwajcarii Użytkownik ma prawo skontaktować się z Federalnym komisarzem ds. ochrony danych i informacji (FDPIC).

FDPIC

 

W Republice Południowej Afryki Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Regulatora ds. informacji: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html

W Brazylii Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Krajowego urzędu ochrony danych (ANPD)

 

W Argentynie Użytkownik ma prawo skontaktować się z Krajową dyrekcją ochrony danych osobowych:

PDP

W Kanadzie Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu komisarza ds. prywatności w Kanadzie:

Urząd Komisarza ds. Prywatności w Kanadzie

W Japonii Użytkownik ma prawo skontaktować się z Komisją ochrony danych osobowych:

https://www.ppc.go.jp/en/

W Australii Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Komisarza ds. prywatności

Australijski komisarz ds. informacji

W Nowej Zelandii Użytkownik może skontaktować się z biurem Komisarza ds. prywatności

www.privacy.org.nz