Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2020

Pomagamy naszym klientom zmieniać świat w znaczący i wymierny sposób.

Rok po roku napędzamy postęp dla naszych klientów, którzy poprawiają stan środowiska i społeczności na całym świecie, wprowadzając trwałe zmiany.

Współpracujemy z naszymi klientami, aby wskazywać kierunki rozwoju.


Przykłady współpracy z klientami

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki współpracujemy z naszymi klientami, aby wspierać strategie odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w firmach na całym świecie.

No Stories found

Oto jak współpraca z nami pomogła w tym roku wzmocnić pozycję naszych klientów:

206 mld


galonów zaoszczędzonej wody

galonów
zaoszczędzonej wody w ramach
2020

3,5 mln

ton metrycznych emisji gazów gazów cieplarnianych, których udało się uniknąć

ton metrycznych
emisji gazów cieplarnianych,
których udało się uniknąć

1,3 mld


umytych rąk, co pomogło zapobiec 1,8 mln zakażeń

ludzi bezpiecznie wyżywionych
w ramach
2020

66 mld

ludzi bezpiecznie wyżywionych

umytych rąk,
co pomogło uniknąć
1,8 mln zakażeń


Innowacje, które zapewniają najbardziej odpowiednie efekty

Nasze innowacje pomagają naszym klientom w ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

No Stories found

Kontynuujemy wprowadzanie w życie naszych wartości w ramach naszej własnej działalności.


Ochrona środowiska

Blue river winds through verdant forest reflecting Ecolab commitment in corporate sustainability report

W 2020 roku wyznaczyliśmy nasze najbardziej jak dotąd ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wprowadziliśmy nasze cele w zakresie oddziaływań, które planujemy zrealizować do 2030 roku, aby zainspirować się do przyjęcia szerszej perspektywy w zakresie zmian, jakie możemy zrealizować w naszej firmie, społecznościach, u naszych klientów i na naszej planecie.


Water org image_children.jpg
Jesteśmy współzałożycielem Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), której celem jest stymulowanie zobowiązań biznesowych wokół pozytywnego wpływu na zasoby wodne
Wind turbines producing energy in field - Ecolab
Nasza działalność w Stanach Zjednoczonych w 100% wykorzystuje energię wiatrową
iStock-586349520_water bottles conveyor_RawPhotograph_080717.jpg
Zaoszczędziliśmy ponad 18 mln funtów tworzyw sztucznych


Wspieranie ludzi i społeczności

Ecolab employee wearing mask in commercial kitchen in corporate sustainability report strategy for COVID-19 Response

W niepewnych czasach globalnej pandemii pracowaliśmy, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych społeczności

Oprócz wspierania naszych klientów i ochrony naszych zespołów podczas pandemii COVID-19, firma Ecolab pomagała wspierać społeczności poprzez darowizny produktów i pieniędzy w celu niesienia pomocy.


Global Headquarters building
Zaangażowanie pracowników na całym świecie w sojusz oraz szkolenia i zobowiązania DE&I
2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
23 mln USD przekazane w postaci darowizny dla lokalnych społeczności w 2020 roku
Restaurant staff cleaning table with disinfectant that kills covid 19.
Krytyczne środki mycia i dezynfekcji o wartości 11,3 mln USD przekazane na Fundusz Pomocy Pracownikom Restauracji


Razem pracujemy na rzecz czystszego, bezpieczniejszego i zdrowszego świata

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
eROI

Wykorzystując nasze autorskie podejście oparte na wartości eROI, mierzymy nasz wpływ i kwantyfikujemy zwrot z inwestycji naszych klientów.

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif
Cele na rok 2030 r.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie wartości i wspieranie optymistycznej oraz kwitnącej przyszłości. Dlatego właśnie stworzyliśmy nową generację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

454970561_water_background.jpg

Sprawozdania dodatkowe, przetłumaczone i z ubiegłych lat

Zasoby w zakresie sprawozdawczości
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej
Sprawozdanie ESG