Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2021

Wywiązanie się z obietnic złożonych klientom, ludziom i planecie.

W 2021 r. kontynuowaliśmy przyspieszanie postępów we współpracy z naszymi klientami, aby zapewnić wymierny, pozytywny wpływ na ludzi, planetę i przedsiębiorstwa.

Przesłanie naszego CEO

Przyspieszanie zmian z naszymi klientami

W 2021 projekty eROI umożliwiły uzyskanie ponad
750 mln dolarów całkowitej wartości dostarczonej


Przykłady współpracy z klientami

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki zapewniamy naszym klientom wykładniczy zwrot z inwestycji (eROI).

No Stories found

Oto jak współpraca z nami pomogła w tym roku wzmocnić
pozycję naszych klientów:

Pomagamy naszym klientom osiągać wyniki
oparte na zrównoważonym rozwoju

Pomagamy klientom nadać priorytet zrównoważonemu rozwojowi, jednocześnie realizując cele operacyjne.

No Stories found

Zobowiązanie do przestrzegania naszych wartości wspomaga nasze działania we własnej działalności


Ochrona planety

Blue river winds through verdant forest reflecting Ecolab commitment in corporate sustainability report

Szybko realizujemy
nasze cele

Rok 2021 był rokiem wielkiego postępu w realizacji naszych ambitnych Celów dotyczących zrównoważonego rozwoju na rok 2030.


Wspólnie pracujemy na rzecz ochrony zdrowia ludzi, naszej planety i przedsiębiorstw na całym świecie

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
eROI

Nasze podejście do eROI mierzy wpływ, jaki wywieramy na naszych klientów, i pomaga im osiągać ich cele biznesowe oraz cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif
Cele na rok 2030 r.

Zobowiązujemy się do pomocy naszym klientom w stawianiu czoła coraz większym wyzwaniom związanym z wodą, żywnością, zdrowiem i klimatem.

454970561_water_background.jpg


Sprawozdania dodatkowe, przetłumaczone i z ubiegłych lat

Zasoby w zakresie sprawozdawczości
ECOLAB_3222019_WATERU_0146.CR2
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej