View from above of a road with a car driving along a body of water

Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2022

Wspólne tworzenie w 100% pozytywnej przyszłości

W 2022 roku poczyniliśmy postępy w realizacji naszych celów i nawiązaliśmy współpracę z naszymi klientami, aby pomóc poprawić zdrowie ludzi, planety i biznesów na całym świecie.

Nasz ambitny plan tworzenia w 100% pozytywnej przyszłości

Realizując naszą misję ochrony tego, co najważniejsze, jednocześnie rozwijamy naszą działalność oraz wywieramy pozytywny wpływ na świat wraz z naszymi klientami.

Zdrowie ludzi

Szacujemy, że pozytywnie wpłyniemy na życie ponad 3 mld ludzi, chroniąc wodę, zapewniając bezpieczną żywność oraz zapobiegając infekcjom

Zdrowie planety

Oczekujemy pozytywnego wpływu na wodę i klimat poprzez oszczędzanie wody oraz unikanie emisji

Zdrowie biznesu

Spodziewamy się dostarczyć klientom >25% eROI dzięki wykorzystaniu rozwiązań od Ecolab

Osiągnięcie pozytywnego wpływu na stan wód i klimat
we współpracy z naszymi klientami do 2030 r.

Zastąp to swoim tekstem opisowym SEO

Blue water icon in a circle

Wpływ na wodę

Oczekujemy szybkiego wzrostu naszego pozytywnego wpływu poprzez pomoc w oszczędzaniu większej ilości wody w lokalizacjach klientów, ponieważ ciągle pracujemy nad minimalizowaniem zużycia wody w działaniach Ecolab i przez dostawców na poziomie 1.

A green tree icon in a circle

Wpływ na klimat

Oczekujemy, że wywrzemy pozytywny wpływ, pomagając uniknąć większej ilości emisji w zakładach klientów niż emisji generowanych przez cały łańcuch wartości Ecolab.


Kontynuowaliśmy postępy w realizacji naszych celów na rok 2030

Wywieranie spójnego, pozytywnego wpływu na świat wymaga zbiorowego wysiłku – to sposób myślenia, który napędza naszych pracowników, klientów oraz społeczności. Nasze cele na rok 2030 odzwierciedlają nasze nieustanne zaangażowanie w kierunku 100% pozytywnej przyszłości.

Zobacz nasze cele na 2030 rok


Współpraca z naszymi klientami

Współpraca z naszymi klientami


Oto jak wzmocniliśmy pozycję naszych klientów w 2022:

Sukcesy naszych klientów

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki zapewniamy naszym klientom wykładniczy zwrot z inwestycji (eROI)

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono historii

Projekty eROI przyniosły ponad 1,1 miliardów dolarów na całym świecie
w całkowitej wartości dostarczonej naszym klientom w 2022.

Więcej o eROI


Doskonałość w naszych działaniach

Doskonałość w naszych działaniach

Zobowiązanie do przestrzegania naszych wartości wspomaga nasze działania we własnej działalności


Chronienie naszej planety

UN Water Conference Group Photo

Konferencja Narodów Zjednoczonych (ONZ) na temat wody:​​​​​​​ Wzmocnienie kluczowej roli biznesu w działaniach na rzecz poprawy stanu wód

Flatbed trucks at a plant in Fresno, Texas

Redukcja przejechanych mil oraz emisji poprzez inicjatywy w łańcuchu dostaw

iStock-816188556_aerial_river.jpg

Ulepszanie zarządzania zasobami wodnymi

water, nature, manufacturing, processing

Prezentowanie przywództwa klimatycznego


Wspieranie ludzi i społeczności

Zastąp to swoim tekstem opisowym SEO

Two Ecolab experts in a lab filling test tubes

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników 

Ecolab associates in volunteer t-shirts conducting a small experiment on a tabletop.

83 milionów dolarów przekazanych na wzmocnienie społeczności w 2022 r. 


Wspólnie pracujemy na rzecz ochrony zdrowia ludzi,
naszej planety i przedsiębiorstw na całym świecie

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

eROI

Nasze podejście do eROI mierzy wpływ, jaki wywieramy na naszych klientów, i pomaga im osiągać ich cele biznesowe oraz cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Ecolab experts in a dairy processing plant

Cele na rok 2030 r.

Zobowiązujemy się do pomocy naszym klientom w stawianiu czoła coraz większym wyzwaniom związanym z wodą, żywnością, zdrowiem i klimatem.

454970561_water_background.jpg