Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab prezentuje wymierne efekty wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju, które dostarczamy klientom poprzez naszej wysokiej jakości usługi, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę. Zawiera także szczegółowe dane porównujące działania Ecolab do naszych wewnętrznych wytycznych operacyjnych.

2022 Corporate Sustainability Report cover

Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej na rok 2022

Niniejszy raport kompleksowo dokumentuje osiągnięcia Ecolab w zakresie ochrony środowiska, działań społecznych i zarządzania zgodnie z wytycznymi Inicjatywy Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative, GRI).

2022 Sustainability Overview PDF cover

Zestawienie zrównoważonego rozwoju 2022

Niniejsze zestawienie przedstawia podejście do zarządzania i postęp związany z kluczowymi kwestiami w zakresie środowiska, działań społecznych, różnorodności, równości i integracji.

Archiwum Raportów zrównoważonego rozwoju Ecolab