1. Strona główna Nalco Water
  2. Odpowiedzialność korporacyjna
  3. Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zasoby dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab prezentuje wymierne efekty wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju, które dostarczamy klientom poprzez naszej wysokiej jakości usługi, rozwiązania i specjalistyczną wiedzę. Zawiera także szczegółowe dane porównujące działania Ecolab do naszych wewnętrznych wytycznych operacyjnych.

Cover images, reporting resources, ESG Overview, Corporate Responsibility Report, GRI
Raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej na rok 2020

Niniejszy raport kompleksowo dokumentuje osiągnięcia Ecolab w zakresie ochrony środowiska, działań społecznych i zarządzania zgodnie z wytycznymi Inicjatywy Globalnego Raportowania (Global Reporting Initiative, GRI).

Ecolab 2020 ESG Overview
Przegląd ESG 2020

Niniejszy przegląd przedstawia podejście do zarządzania i postęp związany z kluczowymi kwestiami w zakresie środowiska, działań społecznych i zarządzania (ESG).

Cover of the 2020 Institutional Sustainability Overview
Zestawienie zrównoważonego rozwoju 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najważniejszymi zeszłorocznymi dokonaniami w kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym z historiami sukcesu naszych klientów, wskaźnikami odzwierciedlającymi nasz wpływ na wodę, żywność, zdrowie i klimat, a także z naszymi najnowszymi wyróżnieniami. 

Oto jak wspieramy naszych klientów, zespoły
i społeczności w obliczu zmian.

Nasze coroczne postępy związane ze zrównoważonym rozwojem

Dodatkowe raporty i dane

Poprzednie oraz przetłumaczone raporty
Oświadczenie CDP dotyczące bezpieczeństwa wodnego

Firma Ecolab została wpisana na listę A bezpieczeństwa wodnego CDP. Informacje przekazywane są do CDP, globalnej platformy non-profit, której działania mają na celu ujawnianie danych dotyczących bezpieczeństwa wodnego.

CDP logo
Oświadczenie klimatyczne CDP

Firma Ecolab została wpisana na listę klimatyczną A CDP. Informacje przekazywane są do CDP, globalnej platformy non-profit, której działania mają na celu ujawnianie danych dotyczących klimatu.

Un global compact
ONZ Global Compact

W 2012 r. firma Ecolab została sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i CEO Water Mandate.  W ramach tego zobowiązania, Ecolab co roku podaje informacje o postępach. Kliknij poniższy odnośnik i pobierz zaktualizowaną wersję na stronie ONZ Global Compact.