Od hoteli, restauracji i obiektów służby zdrowia, zakładów spożywczych i napojów, zakłady produkcyjne i energetyczne na całym świecie, wiele wiodących firm polega na Ecolabie, dostarczając ekspertyzę naukową, najlepsze w swojej klasie technologie, wgląd oparty na danych i spersonalizowaną obsługę, aby pomóc im osiągnąć cele biznesowe, jednocześnie wywierając pozytywny wpływ na świat.

Zdrowie ludzi

Zatrudniając ponad 1 200 naukowców, inżynierów i specjalistów technicznych, pomagamy naszym klientom rozwiązywać zarówno znane, jak i pojawiające się problemy dotyczące zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa żywności. Nasze rozwiązania i usługi pomagają promować dobrą higienę i zapobiegać rozprzestrzenianiu się patogenów, aby ludzie byli zdrowi tam, gdzie jedzą, śpią, pracują, bawią się oraz leczą. Pomagają one w zachowaniu bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw, pomagając zapobiegać chorobom przenoszonym przez żywność oraz zapewniając bezpieczną, wysokiej jakości żywność dla ludzi na całym świecie. A nasze rozwiązania w zakresie oczyszczania dla sektora ochrony zdrowia, higieny osobistej oraz przemysłu farmaceutycznego pomagają zapewnić bezpieczeństwo i jakość leków i szczepionek ratujących życie.

Zdrowie planety

W Ecolab wierzymy, że to co jest dobre dla naszej planety, jest dobre dla biznesu. Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony powinno kosztować mniej (nie więcej) dlatego staramy się pomóc naszym klientom w ustaleniu priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej realizacji celów operacyjnych. Dzielimy się naszą wiedzą na temat inteligentnego wykorzystania wody, aby pomóc naszym klientom w ograniczeniu, ponownym wykorzystaniu oraz recyklingu wody w ich działaniach. Nasze dopasowane do nich rozwiązania pomagają w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, zmniejszeniu ilości odpadów oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości.  

 

Zdrowie biznesu

Pomagamy firmom rozwijać się poprzez budowanie odporności i zmniejszanie ryzyka, aby pomóc chronić ich reputację i kwestie zasadnicze. Osiągamy to poprzez dostarczanie dogłębnej wiedzy oraz kompleksowych programów, które pomagają klientom chronić pracowników i konsumentów przed rozprzestrzenianiem się patogenów, rozwiązywać złożone wyzwania operacyjne i realizować cele biznesowe. Jesteśmy również zobowiązani do bycia odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym i partnerem, któremu nasi klienci mogą zaufać, poprzez nasze zaangażowanie w działanie w sposób etyczny i zrównoważony.  

 

Jako zaufany partner naszych klientów, dostarczamy wartości poprzez kompleksowe programy, które pomagają im osiągnąć zdrowie ludzi, planety i biznesu oraz pomagają im mierzyć wpływ i postępy w realizacji celów biznesowych.

2022 Ecolab Science Certified (ESC) logo aligns with the new Ecolab brand refresh

Ecolab Science Certified™

Program Ecolab Science Certified to kompleksowy, oparty na nauce program zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, który pomaga firmom (w tym hotelom, restauracjom i sklepom spożywczym) wprowadzić czystsze, bezpieczniejsze praktyki w celu osiągnięcia wyższego poziomu czystości. Firmy, które zobowiązują się do przestrzegania tych rygorystycznych standardów i okresowych audytów, otrzymują odznaczenie Ecolab Science Certified.

Ecolab Water for Climate logo

Ecolab Water for Climate™

Program Ecolab Water for Climate pomaga firmom realizować ambitne cele klimatyczne bez uszczerbku dla rozwoju biznesu. Ecolab Water for Climate dostarcza holistyczne rozwiązania, które mają za zadanie wypełnić lukę pomiędzy celami korporacyjnymi a potrzebami obiektu, oferując klientom wielopoziomowe, oparte na wynikach rozwiązania w zakresie wody dostosowane do ich branży. Łącząc naukę, strategię i rozwiązania w zakładzie, możemy pomóc klientom w realizacji ich celów w zakresie zmniejszenia wpływu na środowisko, zwiększenia rentowności i przyspieszenia zrównoważonego rozwoju.

eROI logo

eROI SM

Dzięki naszemu autorskiemu podejściu eROI, który oblicza wykładniczy zwrot z inwestycji naszych klientów w nasze produkty i usługi, jesteśmy w stanie zmierzyć pozytywny wpływ naszych rozwiązań. eROI pomaga klientom określić ich zwrot z inwestycji poprzez oszczędność wody, energii i kompleksowych kosztów operacyjnych, umożliwiając im jednocześnie planowanie oraz śledzenie postępów w zakresie szeregu celów związanych z wydajnością i ochroną środowiska.

water, nature, manufacturing, processing

Cele na rok 2030 r.

Od naszego sposobu działania po sposób, w jaki pomagamy klientom osiągać ich cele operacyjne, pracujemy nad zwiększeniem naszego pozytywnego wpływu oraz wspieramy bardziej zrównoważoną przyszłość. Oceniamy nasze postępy w tworzeniu ​​​​​​ pozytywnego wpływu dla naszej firmy, społeczności, klientów i środowiska 2030.