Na nowo opracowujemy metody zarządzania zasobami wodnymi

Woda to kluczowy element działalności naszych klientów — od chwili wejścia do zakładu klienta do momentu, w którym zostaje zwrócona do środowiska naturalnego. Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę i innowacje, aby pomagać klientom w zarządzaniu zasobami wodnymi i w dokładnym pomiarze uzyskiwanych wyników.

eROI jest wykładniczym zwrotem z inwestycji, jaki zapewniamy naszym klientom dzięki poprawie wydajności, efektywności operacyjnej i zrównoważonemu oddziaływaniu.

Pomiar to kluczowy element naszego procesu, którego celem jest zapewnianie wyników rosnących w sposób wykładniczy. Takie podejście umożliwia naszym klientom monitorowanie całkowitej wartości dostarczonej przez rozwiązania Ecolab — od zwiększenia produktywności i wydajności, po ograniczenie kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności przy jednoczesnym osiągnięciu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i wywieraniu pozytywnego wpływu na świecie.

Więcej o eROI

Najnowsze informacje

 

WODA JEST PODSTAWĄ NASZEGO ISTNIENIA.

W Nalco Water wspieramy działania w celu ochrony tego najważniejszego zasobu na całym świecie. Blisko współpracujemy z firmami z różnych branż w celu opracowania rozwiązań odpowiadających ich specyficznym potrzebom w zakresie wykorzystania wody oraz celom biznesowym.

 

Budynki i obiekty
Przestrzenie biurowe i komercyjne
Służba zdrowia
Hotelarstwo
Przemysł lekki
Pralnie komercyjne
Przemysł spożywczy i produkcja napojów
Przemysł farmaceutyczno–kosmetyczny
Przemysł wytwórczy
Przemysł samochodowy
Przemysł ciężki
Przemysł chemiczny
Górnictwo i przetwórstwo surowców mineralnych
Przemysł energetyczny
Hutnictwo stali i metali nieżelaznych
Przemysł papierniczy
Przemysł rafineryjny i petrochemiczny


Polecane programy

Ograniczenie zapylenia

W Nalco Water zdajemy sobie sprawę, że zapylenie potrafi spowodować poważne problemy zdrowotne i środowiskowe podczas działań wydobywczych. Bez odpowiedniego rozwiązania do kontroli zapylenia, wyzwania związane z pyłem mogą wpłynąć negatywnie na najważniejsze aspekty Państwa działalności. Nalco Water oferuje rozbudowaną linię dodatków ograniczających zapylenie, począwszy od piany, ograniczników napięcia powierzchniowego, spoiw, substancji zwiększających lepkość oraz humektantów.

corrosionandscalecontrol
Kontrola powstawania osadów i korozji dla wody chłodzącej

Inhibitory osadu i korozji od Nalco Water zawierają ukierunkowane substancje chemiczne do stosowania z systemami sterowania 3D TRASAR™. Produkty 3D TRASAR™ wchodzą w skład innowacyjnego programu uzdatniania wody, który wykorzystuje potwierdzoną naukowo technologię, aby zapobiec problemom operacyjnym. 3D TRASAR™ kompensuje zarówno rutynowe, jak i specjalne sposoby zastosowania systemu. Programy 3D TRASAR™ zapewniają zwrot z inwestycji dzięki ich unikalnym możliwościom sterowania i diagnozy. Technologia 3D TRASAR umożliwia monitorowanie systemu oraz sterowanie szybkością zasilania w celu zapewnienia efektywnych cenowo wyników.

coolingwaterbiocontrol
Kontrola biologiczna wody chłodzącej

Wieże chłodnicze są nieustannie narażone na zanieczyszczenia środowiskowe i działanie bakterii. Wymaga to szybkiego reagowania, dokładnego wykrywania i zindywidualizowanego programu kontroli zanieczyszczeń biologicznych. Nalco Water oferuje pełną linię utleniających i nieutleniających produktów biobójczych, algicydów oraz biodyspergatorów, które są skuteczne w szeregu zastosowań związanych z wodą chłodzącą, w tym w otwartych, recyrkulacyjnych wieżach chłodniczych, systemach chłodzenia jednowymiennego, systemach chłodzących z zamkniętym obiegiem, płuczkach wodno-powietrznych, zbiornikach wody chłodzącej, zbiornikach magazynowych energii termalnej i pasteryzatorach.

automotive 550x310.jpg
Polecane rozwiązania zmniejszające lepkość farby w przemyśle motoryzacyjnym

W ostatniej dekadzie branża motoryzacyjna w coraz większym stopniu wykazywała swoje silne zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu. Wdrożono wiele programów i procedur w celu zredukowania zużycia zasobów naturalnych oraz emisji gazów cieplarnianych i odpadów. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wyzwania związane z sytuacją gospodarczą na świecie wymagają, by branża motoryzacyjna jeszcze bardziej zaangażowała się w działania na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju i swoich celów finansowych.

Każdy zakład motoryzacyjny wdrożył najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego, których celem jest ograniczenie zużycia wody i zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów. Skuteczne zmniejszenie lepkości farby jest niezbędne do zapewnienia czystego działania lakierni, mniejszego zużycia wody i zminimalizowania ilości wytwarzanego szlamu. Optymalizacja powstawania szlamu po lakierowaniu zwiększa ilość odzyskanej wody powrotnej z lakierni, co przekłada się na ograniczenie całkowitego zużycia wody. Wyższa ilość osadów po farbie skutkuje także mniejszą objętością i ciężarem odpadów, przyczyniając się do ich mniejszego wpływu na środowisko i obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem odpadami.

Zasadą przewodnią zarządzania osadami lakierniczymi jest zapewnienie niskich kosztów operacyjnych i wysokiej wydajności. Produkty i programy Nalco Water zmniejszające lepkość farby zostały pomyślnie wdrożone w ponad 35 zakładach motoryzacyjnych w Ameryce Północnej.


Wyróżnione rozwiązania

waste_coverpic
Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków wymaga równie dużo uwagi, jak też konieczności wprowadzania zintegrowanych rozwiązań, co pozostałe procesy w Państwa działalności. Istnieje niewiele innych procesów, które charakteryzują się tak dużą liczbą zmiennych wejściowych i od których wymaga się spójnych, wysokiej jakości wyników. Nalco oferuje wiele narzędzi, które pozwalają na skuteczną analizę, ocenę i uzdatnianie ścieków od oczyszczania wstępnego aż po odprowadzanie.

waterpretreatmentservices

Wstępne uzdatnianie wody

Zespół Nalco Water zajmujący się wstępnym uzdatnianiem wody projektuje, buduje i obsługuje systemy DI i RO, świadczy usługi konserwacyjne i naprawcze, wykonuje analizy membran, czyszczenie terenowe i świadczy usługi w zakresie optymalizacji membran.

Światowej klasy inżynierowie i naukowcy z pasją podchodzą do rozwiązywania problemów — wizja i zaangażowanie przychodzą w naturalny sposób. Nasz zespół może pochwalić się jednymi z najwyższych kwalifikacji w branży, a to sprawia, że doskonała obsługa jest gwarantowanym elementem współpracy z Nalco Water Membrane Solutions Group.

Czysta woda dla przyszłych pokoleń

John Holden z ogólnokrajowej platformy telewizyjnej Discovery Channel z programu „Earth” odwiedza Naperville w Illinois, aby sprawdzić, w jaki sposób Nalco Water wspomaga firmy w oszczędzaniu wody w celu ratowania naszej planety.

Historie sukcesu naszych klientów

Dowiedz się więcej, jak pomagamy rozwiązywać problemy naszych klientów

No Events found

System Assurance for Paper Mills

Nalco Water Paper customers rest assured knowing they are protected 24/7/365 with our System Assurance Center (SAC) service. When an issue arises in the mill, our SAC service kicks in as an extra layer of protection providing around-the-clock system monitoring and helping our customer's operations run smoothly.

The Nalco Water SAC alerts the local team when levels in boilers are low. Allowing us to trouble shoot with customers remotely and return levels back to normal quickly.

Featured Mining Programs

No Events found

Galeria wideo

Świetlana przyszłość przed geotermią

Wspomagamy firmy z branży energetyki geotermalnej w ograniczaniu ich wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnianiu najwyższej możliwej wydajności i niezawodności.

Featured Mineral Processing Solutions