Ocena stanu zarządzania zasobami wodnymi

Jeśli nikt nie zajmie się kwestią wody, nasz świat wyschnie. W obecnym momencie i warunkach organizacja World Resources Institute przewiduje, że nasza planeta stanie w obliczu 56% deficytu wody do 2030r.1. Trwałe skutki niedoboru wody wpływają na społeczności, w których pracujemy i rozwijamy się, zmuszając zarówno firmy, rządy, jak i osoby prywatne do podjęcia pilnych działań. Jako globalny lider w dziedzinie wody, Ecolab co roku publikuje badanie Ecolab Watermark™, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób chronić ten ograniczony zasób. Rozumiejąc poglądy i potrzeby ogółu społeczeństwa, Ecolab tworzy biznesowe uzasadnienie dla pozytywnych zmian kierujących do bezpieczeństwa wody w przyszłości.


Kluczowe wnioski z 2023 r.

W całym ogóle populacji dostęp do czystej i bezpiecznej wody jest istotnym problemem związanym z klimatem. Konsumenci uważają, że rządy i przemysł są najbardziej odpowiedzialne za oszczędzanie wody i są gotowi zrobić wszystko, co w ich mocy, aby pomóc. Konsumenci uważają, że firmom brakuje pewności co do tego, jak radzić sobie z kryzysem wodnym, ale wierzą, że kryzysowi można zaradzić, podejmując odpowiednie i natychmiastowe działania.


Odsetek konsumentów, którzy uważają, że zagrożenie czystości i bezpieczeństwa wody jest istotną kwestią środowiskową.2
Map of LA

Ameryka Łacińska

92%
Map of China Mainland

Chiny

85%
Map of US

Stany Zjednoczone

82%
Map of EU

Europa

72%
Map of IMEA

Indie/Bliski Wschód i Afryka

72%
Map of AP

Azja i Pacyfik

65%
Odsetek konsumentów, którzy przestali korzystać/kupować pewne produkty z powodu ilości wody potrzebnej do ich wytworzenia.3
75% Donut Chart

Chiny

75%
66% Donut Chart

Ameryka Łacińska

66%
65% Donut Chart

Indie/Bliski Wschód i Afryka

65%
40% Donut Chart

Europa

40%
38% Donut Chart

Azja i Pacyfik

38%
37% Donut Chart

Stany Zjednoczone

37%
Odsetek konsumentów, którzy uważają, że producenci/biznesy nie mają jasnych wytycznych i planów walki z niedoborem wody.3
82% Donut Chart

Chiny

82%
78% Donut Chart

Ameryka Łacińska

78%
78% Donut Chart

Indie/Bliski Wschód i Afryka

78%
66% Donut Chart

Europa

66%
65% Donut Chart

Azja i Pacyfik

65%
60% Donut Chart

Stany Zjednoczone

60%

files.wri.org/s3fs-public/achieving-abundance.pdf
Na podstawie ocen w dwóch najwyższych polach „bardzo / nieco zaniepokojony”
Na podstawie ocen w dwóch najwyższych polach „zdecydowanie / w pewnym stopniu się zgadzam”

Badanie dotyczące Chin nie obejmuje Hongkongu, Makau ani Tajwanu.


Ulepszanie zarządzania zasobami wodnymi

Od ponad 100 lat Ecolab pracuje nad ochroną zasobów niezbędnych do życia, stawiając na pierwszym miejscu zarządzanie zasobami wodnymi we własnych działaniach i działaniach naszych klientów. Ecolab pomaga firmom w ponad 40 branżach na całym świecie reagować na wyzwania związane z klimatem i wodą, minimalizując zużycie wody w kluczowych procesach. Pomagamy naszym klientom wywierać trwały wpływ oraz osiągać wykładniczy zwrot z inwestycji (eROI) poprzez dostosowanie celów związanych z klimatem, wodą i rozwojem biznesu.


Nasza wiedza

Poniższe artykuły przedstawiają najnowsze wiadomości i perspektywy Ecolab związane z wodą:

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono żadnych artykułów informacyjnych

Nasze rozwiązania

Zarządzając ponad bilionem galonów wody rocznie, Ecolab łączy Connected Chemistry™ z cyfrową wiedzą i doświadczeniem branżowym, aby napędzać zrównoważony rozwój i wzrost. Dowiedz się więcej o tym, jak Ecolab może pomóc z inteligentną gospodarką wodną w Twojej działalności.

Ecolab Smart Water Navigator logo

Rozpoznanie możliwości za pomocą aplikacji Smart Water Navigator

Ecolab Water for Climate logo

Korporacyjne podejście z Ecolab Water for Climate™

3D TRASAR Powered by Ecolab3D logo

Zarządzanie gospodarką wodną z technologią 3D TRASAR™

Ecolab3D logo

Wizualizacja informacji z usługami cyfrowymi ECOLAB3D™

Nasze projekty

Poniższe studia przypadków pokazują, w jaki sposób Ecolab pomaga wywierać pozytywny wpływ na cele naszych klientów związane z biznesem, wodą oraz klimatem:

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono historii

Nasze partnerstwa

Współpraca z wiodącymi organizacjami pozarządowymi (NGO) pozwala nam pogłębić zrozumienie i wzmocnić zdolność wpływania na globalne wyzwania, przed którymi stoi nasza działalność, klienci i społeczności. Zawierają one: