Doświadczenie pozwalające sprostać wyzwaniom naszego świata

Ecolab działa na styku różnych branż i wyzwań związanych z wodą, żywnością, zdrowiem i klimatem świata. Nasze zespoły wykorzystują dziesięciolecia doświadczenia w tej dziedzinie, zapewniając naszej organizacji wsparcie ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z dziedzinami naszej wiedzy fachowej oraz uzyskania dalszych informacji o przywództwie firmy w zakresie wody, klimatu, żywności, zdrowia i innowacji cyfrowych.


Two associates examining the contents of glass containers.

Eksperci ds. wody i klimatu

Wraz ze zmaganiami świata ze zmieniającym się klimatem i niedoborem wody wiedza specjalistyczna Ecolab pomaga firmom rozwijać inteligentne praktyki zarządzania wodą, wspierające ich odporność operacyjną oraz innowacje i chroniące światowe zasoby wodne.

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot Back of House, BOH Kitchen

Eksperci ds. bezpieczeństwa żywności

Bezpieczny łańcuch żywności jest niezbędny do wyżywienia rosnącej populacji świata. Ecolab współpracuje z firmami na całym świecie, aby wdrażać najlepsze praktyki, programy i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa żywności, zapewniając bezpieczeństwo żywności i społeczności „od gospodarstwa rolnego na talerz”.

Pair of hands being washed under a running faucet in a restaurant or kitchen sink.

Eksperci ds. zdrowia publicznego

Od laboratorium, w którym badamy pojawiające się patogeny, po restauracje, hotele i szpitale, w których jemy, przebywamy, pracujemy i leczymy — Ecolab dostarcza kompleksowe, oparte na wiedzy naukowej rozwiązania promujące dobrą higienę w​​​​​​​ zakładach klientów i pomagające zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.

Ecolab Digital Innovation Experts looking at a computer screen

Eksperci ds. innowacji cyfrowych

Technologia cyfrowa stanowi podstawę zmiany sposobu, w jaki prowadzimy działalność. Ecolab pomaga klientom w wykorzystaniu analiz predykcyjnych, zdalnej obsługi i informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając im osiąganie celów związanych z oszczędnością wody i energii oraz zmaksymalizowanie wydajności operacyjnej.

Eksperci Ecolab Life Sciences

Eksperci nauk biologicznych

Nasi eksperci Life Sciences ze szczególnym oddaniem podchodzą do bezpieczeństwa pacjentów, zadowolenia klientów oraz zgodności z przepisami.

Eksperci Ecolab