We count on you to do what's right. Ecolab Code of Conduct tagline.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Ecolab jest podstawą naszego sukcesu. Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów prawnych i etycznych, niezależnie od tego, kiedy i gdzie prowadzimy działalność. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą podejmować właściwe decyzje w imieniu firmy Ecolab i wykonywać swoją pracę w sposób etyczny i zgodny z Kodeksem oraz przepisami krajów, w których prowadzimy działalność.

Materiały do pobrania
Ameryka Północna

Pobierz Kodeks postępowania firmy Ecolab

Polski

Francuski — Français (CA)

Hiszpański — Español (LA)

Ameryka Łacińska

Pobierz Kodeks postępowania firmy Ecolab

Hiszpański — Español (LA)

Portugalski — Português (LA)