Simple compass logo

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Ecolab jest podstawą naszego sukcesu. Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów prawnych i etycznych, niezależnie od tego, kiedy i gdzie prowadzimy działalność. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą podejmować właściwe decyzje w imieniu firmy Ecolab i wykonywać swoją pracę w sposób etyczny i zgodny z Kodeksem oraz przepisami krajów, w których prowadzimy działalność.