Nasza wizja czystej wody

Dlaczego czysta woda jest ważna

Według prognoz w ciągu następnej dekady zapotrzebowanie na świeżą wodę przekroczy podaż o 40 procent — wywierając presję na przedsiębiorstwa, aby ponownie przemyślały sposób gospodarowania zasobami wodnymi dla ich własnego dobra oraz dla dobra ich klientów i społeczności. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy na całym świecie wyznaczają ambitne cele w zakresie gospodarowania wodą, a Ecolab pomaga im te cele osiągać.

Bardziej wydajne gospodarowanie wodą

Ecolab pomaga klientom utrzymywać najwyższe standardy higieny przy mniejszym zużyciu wody, co przekłada się na poprawę efektywności ogrzewania i chłodzenia, procesów przemysłowych, oczyszczania ścieków oraz procesów utrzymania czystości i dezynfekcji.

Innowacyjne technologie związane z wodą

Firma Ecolab wykorzystuje innowacyjne technologie związane z wodą, dane i monitoring w czasie rzeczywistym, oprogramowanie do zarządzania zasobami wodnymi, usługi uzdatniania wody i środki chemiczne, aby pomóc klientom we wdrażaniu działań mających na celu ochronę wody słodkiej, ponowne użycie i recykling wody. Celem tych działań jest zwiększenie wydajności operacyjnej i obniżenie kosztów eksploatacji oraz wstępnego oczyszczania wody w celu spełnienia norm zrzutu ścieków do środowiska, uzdatniania wody dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także w celu ochrony i wydłużenia okresu użytkowania aktywów.

Water Resilience Coalition image
Współpraca na rzecz ochrony światowych zasobów wody

Dla uczczenia Światowego Dnia Wody, firma Ecolab ogłosiła swój udział w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), branżowej inicjatywnie Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact CEO Water Mandate. Celem Koalicji jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody w korporacjach oraz zachowanie światowych zasobów wody pitnej poprzez wspólne działania w dorzeczach cierpiących na niedobór wody oraz amibitne, wymierne zobowiązania.

Firmy członkowskie zobowiązują się do działania na rzecz ochrony wód i współpracy mającej na celu realizację celów skoncentrowanych na: 

  • działaniach mających pozytywny wpływ na stan wód;
  • stworzeniu łańcuchów wartości zdolnych do adaptacji w kwestii wody;
  • szerzeniu świadomości o niedoborze wody poprzez działania publiczne i korporacyjne.

Historie sukcesu w dziedzinie uzdatniania wody

Przedstawiamy sposób, w jaki Ecolab współpracuje z klientami w zakresie gospodarowania czystą wodą, aby oszczędzać świeżą wodę, zwiększać wydajność i obniżać koszty.

No customer success stories were found.

Innowacje w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi technologiami związanymi z wodą i innowacjami, które pomogą Państwu osiągnąć cele w zakresie czystej wody.

No featured programs were found.

Zasoby wodne

Ecolab jest liderem w dziedzinie gospodarowania czystą wodą, dysponującym narzędziami, zasobami i ekspertami, którzy pomagają w oszczędzaniu wody i optymalizacji jej jakości.

WRMdotcomfeature
Water Risk Monetizer

Opracowany przez Ecolab i Trucost Water Risk Monetizer dostarcza wartościowych informacji, które pomagają przedsiębiorstwom poznać ryzyko związane z wodą i określać je ilościowo w kategoriach finansowych.

Emilio Tentuta, VP corporate sustainability, water resource expert
Eksperci w dziedzinie wody

Nasi eksperci docierają do klientów z całego świata, pomagając opracowywać rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo i sukces całej naszej działalności.

eROIpng01
Wartość wykładnicza

Nasze rozwiązania pomagają klientom osiągać ambitne cele biznesowe i środowiskowe. Trwała zmiana następuje szybciej, gdy korzyści ekonomiczne środowiskowe nakładają się.

Legionella Risk
Zapobieganie Legionelli

Woda nie jest sterylna. Może ona stanowić siedlisko bakterii takich jak Legionella, które mogą powodować poważne choroby, a nawet śmierć. Niedawne wybuchy epidemii nauczyły nas, że Legionella może występować niezależnie od obszaru geograficznego i że żadna branża nie jest na nią odporny.

Water University by Nalco Water, logo
Water University

Firma Nalco Water stworzyła kompleksowy program obejmujący szereg zasobów edukacyjnych, w tym e-learning i praktyczne szkolenia dla operatorów w nowym, zaawansowanym technologicznie środowisku nauczania w naszym kampusie w Naperville.

Smart Water Navigator logo water conservation goals
Smart Water Navigator

Wiele przedsiębiorstw pragnie ograniczyć zużycie wody, ale większość z nich nie wie, jak tego dokonać. Ecolab Smart Water Navigator to praktyczne narzędzie internetowe, które pozwala rozwiązać ten problem w każdym zakładzie.

Materiały wideo na temat wody

Zapraszamy do obejrzenia materiałów wideo przedstawiających zaangażowanie Ecolab w zapewnianie dostępu do czystej wody.

Czysta woda dla przyszłych pokoleń

John Holden z ogólnokrajowej platformy telewizyjnej Discovery Channel z programu „Earth” odwiedza Naperville w Illinois, aby sprawdzić, w jaki sposób Nalco Water wspomaga firmy w oszczędzaniu wody w celu ratowania naszej planety.

Wartości Ecolab w praktyce

Materiały szkolne dla większości uczniów obejmują plecak, ołówki i zeszyty. W szkole w Cebu na Filipinach każdy uczeń powinien przynosić do szkoły galon wody — każdego dnia. Jimmy Espos, inżynier Nalco Water, uważał, że dostęp do wody nie powinien być czymś, o co uczniowie powinni się martwić. Dlatego znalazł rozwiązanie.

Cele w zakresie oszczędzania wody

Zobowiązanie Ecolab do oszczędzania czystej wody obejmuje wyznaczenie ambitnych celów.

Water Footprint
Zmniejszanie naszego zużycia wody

Dążymy do zmniejszenia zużycia wody we własnych procesach produkcyjnych. Oszczędziliśmy w naszych placówkach miliony litrów wody, wdrażając innowacyjny program, którego celem jest oszczędzanie wody, energii i ścieków przy jednoczesnej poprawie trwałości sprzętu.

Rozwiązania w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innowacyjnych rozwiązań Ecolab w zakresie gospodarki wodnej, które pomagają klientom w oszczędzaniu wody w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz wpływu na środowisko naturalne, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz wydłużenia żywotności urządzeń.

No featured solutions were found.