ULEPSZANIE INTELIGENTNEJ GOSPODARKI WODNEJ

Water icon
ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0153.tif
Rozwiązania dla zapewnienia odporności operacyjnej

Dzięki niezrównanej wiedzy na temat ochrony i jakości wody oraz programów i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi pomagamy naszym klientom w prowadzeniu wydajniejszej działalności i osiąganiu zrównoważonego rozwoju.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA W DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ

Smart Water Navigator
Identyfikacja

Nasze bezpłatne, publicznie dostępne narzędzie online, Ecolab Smart Water Navigator, umożliwi Państwu zrozumienie i ocenę zagrożenia związanego z wodą w Państwa działaniach.

ThinkstockPhotos-459169335_water_coming_out_pipes.jpg
Cel

Wyznaczanie wymiernych celów i odkrywanie możliwości oszczędzania wody poprzez pomiary i monitorowanie, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w działalność na poziomie przedsiębiorstwa, lokalizacji i zasobów za pomocą funkcji Water Flow Intelligence.

water, people, nalco water
Wdrażanie

Podjęcie działania, aby osiągnąć cele związane z redukcją zużycia wody, wykorzystując rozwiązania, które zapewniają wgląd w wydajność, jakość i bezpieczeństwo związane z używaniem wody w zakładzie.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy
Monitorowanie

Ecolab Smart Water Navigator i Ecolab3D™ umożliwiają śledzenie wydajności operacyjnej w miarę upływu czasu i identyfikowanie możliwości optymalizacji wyników.

Naszym celem do 2030 roku jest pomóc klientom zaoszczędzić 300 mld galonów (1,1 mld m3) wody, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na wodę pitną 1 mld ludzi rocznie.

WPŁYW NA ZASOBY WODNE

drops of water

300 mld

galonów wody — tyle planujemy pomóc naszym klientom zaoszczędzić do 2030 r.
w 2020 r.
w 2020 r.

drops of water

206 mld

galonów wody — tyle pomogliśmy naszym klientom zaoszczędzić w 2020 r.. Odpowiada to zapotrzebowaniu na wodę pitną dla 712 milionów ludzi.

drops of water

1 bln

galonów wody zarządzanych w 2020 r.
w 2020 r.
w 2020 r.
w 2020 r.

INNOWACYJNE PROGRAMY I ROZWIĄZANIA

Podejście do gospodarki wodnej oparte na danych

No featured Solution pages were found

WYKORZYSTANIE SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY

Rozwiązania pomagające osiągać cele związane z redukcją zużycia wody

No featured Stories were found.

ZASOBY I ZOBOWIĄZANIA

Water Resilience Coalition image
Koalicja na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition)
Ecolab Smart Water Navigator logo
Smart Water Navigator
Impact that Matters product sustainability image
Cele na rok 2030 r.