eROI Logo - Exponential Return on Investment

eROI SM
Wykładniczy zwrot z inwestycji

Szacowanie poprawy wydajności, efektywności operacyjnej i zrównoważonego oddziaływania

Nasze rozwiązania pomagają klientom w osiąganiu ambitnych celów związanych z biznesem i środowiskiem. Dzięki unikalnemu połączeniu nauki i usług dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które przynoszą korzyści naszym klientom. Podstawą naszego podejścia jest zrozumienie, że rzeczywista i trwała zmiana następuje szybciej, gdy korzyści ekonomiczne i środowiskowe nakładają się, zapewniając lepsze wyniki, zwiększoną wydajność operacyjną i zrównoważone oddziaływanie.

Zapewnianie wartości wykładniczej

Określamy to mianem wskaźnika zwrotu z inwestycji — eROISM to wykładnicza wartość zwiększonej wydajności pracy, wydajności operacyjnej i zrównoważonego oddziaływania.

Pomiar to kluczowy element naszego procesu, którego celem jest zapewnianie wyników rosnących w sposób wykładniczy. Wykorzystując opracowany przez firmę Ecolab wskaźnik eROISM , mierzymy nasz wpływ i przedstawiamy zysk z inwestycji osiągany przez naszych klientów.

Zaczynamy od tego, co najważniejsze dla naszych klientów — wydajności. Zestawiamy osiągane wyniki z danymi środowiskowymi i społecznymi oraz oszczędnością kosztów, aby wykazać potrójny poziom korzyści zrównoważonego rozwoju.

eROI — historie sukcesu

Więcej o współpracy Ecolab z klientami, której celem jest stawienie czoła najtrudniejszym wyzwaniom klientów.

No success story pages were found.

Realizacja celów dzięki eROI

Nasze podejście bazujące na wskaźniku eROISM pozwala nam określać to, co najważniejsze dla naszych klientów:

  • Zwiększona wydajność: dzięki nam klienci są pewni skuteczności swojego systemu oraz zyskują czyste, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dbamy o to, aby wraz z upływem czasu rosły także korzyści.
  • Wydajność operacyjna: określamy sposoby poprawy efektywności i wyników w celu ostatecznego obniżenia całkowitych kosztów działalności.
  • Zrównoważone oddziaływanie: pomagamy klientom zmniejszać wpływ na środowisko, tak aby mogli osiągać swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Porównujemy trwały wpływ naszych rozwiązań do wskaźników zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z kluczowymi czynnikami biznesowymi klientów w różnych branżach przemysłu.

Dzięki wskaźnikom eROI mierzymy i przekazujemy klientom wykładniczą wartość naszych rozwiązań oraz pomagamy im mierzyć postęp w realizacji ich wewnętrznych celów.

Krótko mówiąc, eROI to miara skuteczności współpracy z Ecolab.

Diagram with arrows pointing out from a Customer Performance module showing eROI Graphic explains exponential value.

eROI℠ stanowi wartość wykładniczą poprawionej wydajności pracy, wydajności operacyjnej i zrównoważonego oddziaływania, jakie dostarczamy naszym klientom.

Pomiar to kluczowy element naszego procesu, którego celem jest zapewnianie wyników rosnących w sposób wykładniczy. Wykorzystując autorskie podejście bazujące na wartości eROI, mierzymy nasz wpływ i określamy ilościowo zwrot z inwestycji klientów w celu zestawienia osiąganych przez klientów wyników z danymi środowiskowymi i społecznymi oraz oszczędnością kosztów, aby wykazać potrójny poziom korzyści zrównoważonego rozwoju.