eROI Logo - Exponential Return on Investment

eROI SM
Wykładniczy zwrot z inwestycji

Szacowanie poprawy wydajności, efektywności operacyjnej i zrównoważonego oddziaływania

Nasze rozwiązania pomagają klientom w osiąganiu ambitnych celów związanych z biznesem i środowiskiem. Dzięki unikalnemu połączeniu nauki i usług dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które przynoszą korzyści naszym klientom. Podstawą naszego podejścia jest zrozumienie, że rzeczywista i trwała zmiana następuje szybciej, gdy korzyści ekonomiczne i środowiskowe nakładają się, zapewniając lepsze wyniki, zwiększoną wydajność operacyjną i zrównoważone oddziaływanie.

Zapewnianie wartości wykładniczej

Określamy to mianem wskaźnika zwrotu z inwestycji – eROISM​​​​​​​​​​​​​​: wykładnicza wartość zwiększonej wydajności pracy, wydajność operacyjna i zrównoważone oddziaływania.

Pomiar to kluczowy element naszego procesu, którego celem jest zapewnianie wyników rosnących w sposób wykładniczy. Wykorzystując opracowany przez firmę Ecolab wskaźnik eROISM​​​​​​​, mierzymy nasz wpływ i przedstawiamy zysk z inwestycji osiągany przez naszych klientów.

Zaczynamy od tego, co najważniejsze dla naszych klientów — wydajności. Zestawiamy osiągane wyniki z danymi środowiskowymi i społecznymi oraz oszczędnością kosztów, aby wykazać potrójny poziom korzyści zrównoważonego rozwoju.


eROI — historie sukcesu

Więcej o współpracy Ecolab z klientami, której celem jest stawienie czoła najtrudniejszym wyzwaniom klientów.

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z Historią sukcesu.

Realizacja celów dzięki eROI

Nasze podejście bazujące na wskaźniku eROISM pozwala nam określać to, co najważniejsze dla naszych klientów:

  • ​​​​​​​Zwiększona wydajność: ​​​​​​​dzięki nam klienci są pewni skuteczności swojego systemu oraz zyskują czyste, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dbamy o to, aby wraz z upływem czasu rosły także korzyści.
  • ​​​​​​​Wydajność operacyjna: ​​​​​​​określamy sposoby poprawy efektywności i wyników w celu ostatecznego obniżenia całkowitych kosztów działalności.
  • ​​​​​​​Zrównoważone oddziaływanie:​​​​​​​ pomagamy klientom zmniejszać wpływ na środowisko, tak aby mogli osiągać swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Porównujemy trwały wpływ naszych rozwiązań do wskaźników zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z kluczowymi czynnikami biznesowymi klientów w różnych branżach przemysłu.

Dzięki wskaźnikom eROI mierzymy i przekazujemy klientom wykładniczą wartość naszych rozwiązań oraz pomagamy im mierzyć postęp w realizacji ich wewnętrznych celów.

Krótko mówiąc, eROI to miara skuteczności współpracy z Ecolab.

Diagram with arrows pointing out from a Customer Performance module showing eROI Graphic explains exponential value.


eROI℠ stanowi wartość wykładniczą poprawionej wydajności pracy, wydajności operacyjnej i zrównoważonego oddziaływania, jakie dostarczamy naszym klientom.

Pomiar to kluczowy element naszego procesu, którego celem jest zapewnianie wyników rosnących w sposób wykładniczy. Wykorzystując autorskie podejście bazujące na wartości eROI, mierzymy nasz wpływ i określamy ilościowo zwrot z inwestycji klientów w celu zestawienia osiąganych przez klientów wyników z danymi środowiskowymi i społecznymi oraz oszczędnością kosztów, aby wykazać potrójny poziom korzyści zrównoważonego rozwoju.