Asheesh Kumar Agrawal

Asheesh Kumar Agrawal

KWALIFIKACJE:

  • Magister inżynier (specjalizacja: chemia organiczna)
  • Główny audytor certyfikowany przez IRCA — FSMS 1S0-22K, IQMS
  • Ponad 23 lata doświadczenia zawodowego w działach kontroli jakości, bezpieczeństwa żywności, specjalistycznych środków czyszczących, systemów CIP-COP i higieny w branży spożywczej oraz branży środków higieny osobistej
  • Ekspert — IQMS — 9001: Bezpieczeństwo żywności, mycie i higiena, systemy CIP-COP oraz uzdatnianie wody

Asheesh Kumar Agrawal
Globalny kierownik techniczny

Asheesh jest ekspertem w zakresie procesów CIP i COP, oceny zakładów, spostrzeżeń GMP, walidacji sprzątania, optymalizacji procesu CIP oraz szkoleń w zakładach. Jako globalny konsultant techniczny, Asheesh posiada duże doświadczenie w opracowywaniu bezpiecznej walidacji i optymalizacji programów CIP oraz w identyfikowaniu ryzyka zanieczyszczenia produktów związanego z projektem zakładu, personelem, urządzeniami i metodami.

Asheesh ma ponad 23 lata doświadczenia w zakresie audytowania, szkolenia, kontroli jakości i zgodności w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, mycia i higieny w systemie CIP-COP oraz uzdatniania wody, dysponując rozległą wiedzą we wszystkich tych obszarach.

Podczas swojej kariery Asheesh z sukcesem wdrożył rozbudowane systemy w zakresie mycia i higieny, a także wewnętrzne narzędzia (QMS) umożliwiające wprowadzanie usprawnień w całym łańcuchu dostaw. Pełnił także fundamentalną rolę we wprowadzaniu usprawnień procesowych, a także zarządzał obsługą, testami i kalibracją wielu przyrządów laboratoryjnych.

Asheesh jest dobrze zaznajomiony w kwestii kontaktu z różnymi agencjami rządowymi i organami regulacyjnymi, takimi jak PCS, BIS, FSSAI i Agencją ds. Żywności i Leków (FDA). Na swoim obecnym stanowisku Asheesh świadczy wsparcie techniczne zespołom sprzedażowym i inżynieryjnym, pomagając we wdrażaniu projektów technicznych, wprowadzaniu nowych produktów na rynek, diagnozowaniu problemów i utrzymaniu ich obecnych zastosowań.