Laura Brennan

Laura Brennan

KWALIFIKACJE:

  • Mikrobiolog farmaceutyczny
  • Ponad 8 lat doświadczenia zawodowego w branży farmaceutycznej
  • Tymczasowy audytor zgodności z GMP akredytowany przez IRCA
  • Inżynier mikrobiologii
  • Poprzednio pracowała dla agencji rządowych i firm farmaceutycznych

Laura Brennan
Global Corporate Account, Menedżer projektów naukowych

Laura poprzednio piastowała stanowisko mikrobiologa farmaceutycznego i zajmowała się głównie produkcją produktów sterylizowanych końcowo.

Pracowała także dla agencji rządowych, gdzie zajmowała się kontrolą i przestrzeganiem mikrobiologicznych standardów środowiskowych.

Laura jest Menedżerem projektów naukowych Global Corporate Account w zespole eksperckim ds. kontroli zanieczyszczeń w Ecolab Life Sciences. Na swoim stanowisku odpowiada za zarządzanie projektami walidacji wydajności wielu zakładów dla globalnych firm farmaceutycznych. Obejmuje to wszystkie aspekty doboru parametrów, opracowywania protokołu, ścisłej współpracy z akredytowanymi laboratoriami kontraktowymi i asystowania globalnym zespołom przy koordynowaniu działań. Wlicza się w to również wsparcie placówek na poziomie lokalnym w kwestii zapytań technicznych i pomocy przy dokumentacji związanej z walidacją i implementacją. Laura ściśle współpracuje również z globalnymi klientami w zakresie opracowywania określonych projektów technicznych i inicjatyw dla ich placówek, odnosząc się do braków i wątpliwości lub odpowiadając na zmiany przepisów.

Laura jest odpowiedzialna za projekty naukowe w Ecolab, a także za zbiorowe projekty techniczne podejmowane z zewnętrznymi partnerami. Regularnie przeprowadza prezentacje na tematy związane z kontrolą zanieczyszczeń podczas branżowych seminariów na całym świecie.