ULEPSZANIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Water icon
water, people, nalco water
Zmniejszenie zużycia energii, emisji i kosztów dzięki inteligentnej gospodarce wodnej

Dzięki ekologicznym technologiom i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie
gospodarki wodnej, które zapewniają znaczne oszczędności wody i energii,
Ecolab wspiera firmy w walce ze zmianami klimatu, pomagając im zmniejszyć emisje oraz prowadzić bardziej wydajną i zrównoważoną działalność.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE KLIMATU

ADM Photo Shoot for 2018 CSR
Programy dotyczące gospodarki wodnej

Ochrona przedsiębiorstwa przed problemami z jakością wody, aby poprawić wydajność operacyjną, zapewnić zadowolenie gości i prowadzić bardziej zrównoważoną działalność.

Men Analyzing CIP Information
Testowanie i zapewnienie czystości na miejscu (Clean-In-Place, CIP)

Korzystanie z praktycznych danych i zaleceń naprawczych, aby poprawić jakość produktu, zwiększyć wydajność energetyczną i obniżyć koszty operacyjne.

Monitorowanie wydajności

Niezrównany wgląd w wydajność krytycznych zasobów, aby zapewnić skokową zmianę w produkcji oraz niezawodności i rentowności zasobów we wszystkich procesach.

A picture of the Ecolab Global Intelligence Center (EGIC) in Pune, India
Monitorowanie systemu

Ecolab Global Intelligence Center monitoruje systemy wodne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając najwyższy poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie monitorowania i ochrony systemów klientów.

Do 2030 roku chcemy pomóc klientom uzyskać neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 6 mln ton metrycznych, zapobiegając tym samym 10 mln chorób spowodowanych zanieczyszczeniami środowiska.

WPŁYW NA KLIMAT

INNOWACYJNE PROGRAMY I ROZWIĄZANIA

No featured Solution pages were found

SPOSTRZEŻENIA NASZYCH EKSPERTÓW DS. KLIMATU

Boat in glacial waters
Uczyńmy zagadnienia związane z wodą częścią pakietu klimatycznego

Paryskie porozumienie klimatyczne nie wspomina o wodzie, ale zmiany klimatyczne i niedobór wody to dwa globalne problemy, które są ze sobą ściśle powiązane. 

WYKORZYSTANIE SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY

Redukcja emisji poprzez inteligentne wykorzystanie wody i energii

No Events found

ZASOBY I ZOBOWIĄZANIA

Impact that Matters product sustainability image
Cele na rok 2030 r.
Water Resilience Coalition image
Koalicja na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition)