100 lat innowacji

Od ponad 100 lat firma Ecolab kieruje się nieustanną pogonią za innowacjami naukowymi, najwyższej jakości usługami i trwałym zaangażowaniem w ochronę ludzi i zasobów niezbędnych do życia. Patrząc na sto lat osiągnięć naszego światowej klasy zespołu, koncentrujemy się na przyszłości i dostarczaniu w 100% pozytywnych wyników dla naszych klientów, społeczności i planety.

W 100% pozytywny wpływ

Żadna firma nie może przetrwać 100 lat bez jasnej wizji i misji. A nasza wizja – Chronimy to, co niezbędne™ – jest naszą inspiracją. Każdy rok był okazją do zdobycia nowych doświadczeń, wejścia na nowe rynki, rozwiązania nowych problemów oraz poznania nowych perspektyw. Klienci i partnerzy z całego świata ufają naszym popartym naukowo rozwiązaniom, które pomagają im sprostać największym wyzwaniom. Nasza historia uczyniła nas tym, kim jesteśmy, tworząc dziedzictwo dobra globalnej skali. Ten fundament napędza nasze dążenie do kontynuowania tej ważnej pracy przez kolejne 100 lat.Innowacje, które zmieniają świat

Klienci oczekują od Ecolab stworzenia innowacji, które usprawnią ich działania, zmniejszą ryzyko biznesowe i sprawią, że staną się liderem w branży. Przez lata produkty, programy oraz usługi firmy pomagały klientom:
• Zapewnić bezpieczeństwo żywności
• Osiągnąć wydajność operacyjną
• Rozwiązywać problemy dotyczące zdrowia publicznego
• Zwiększać produktywność pracy
• Minimalizować wpływ na środowisko
• Obniżać zużycie wody i energii
• Wydłużać żywotność sprzętu
• Redukować ilość odpadów opakowaniowych
• Poprawiać bezpieczeństwo pracowników i klientów


Historia usług, nauki oraz zrównoważonego rozwoju

Ecolab Technician pouring Ecolab product into equipment

Lata 1920.

Dozownik środków myjących do zmywarek gastronomicznych, który zmniejsza ilość odpadów, jest naszym pierwszym krokiem w długiej i pomyślnej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju, czegoś co jest kluczowe we wszystkich naszych działaniach.

Ida Koran on the phone

Lata 1960.

Pierwszy pracownik Ecolab, Ida Koran, tworzy fundację Ida C. Koran, aby pomóc pracownikom w czasie trudności finansowych oraz zapewnić stypendia ich dzieciom. Ciężka praca Idy, przezorność, hojność oraz niezachwiana wiara w Ecolab stworzyły dziedzictwo, które nadal ma wpływ na życie pracowników i emerytów Ecolab na całym świecie.

Ecolab technician from the 1970s reviewing equipment documentation

Lata 1970.

Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju zwiększają się wraz z rozwojem nowych produktów ukierunkowanych na recykling zasobów naturalnych, ponowne wykorzystanie materiałów syntetycznych oraz zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych. Wysoko skoncentrowane środki zapewniają klientom lepszą czystość, a jednocześnie pomagają im oszczędzać energię.

Nalco Water Responsible Care Program

Lata 1980.

Nalco Water współtworzy program Responsible Care®, inicjatywę prowadzoną przez American Chemistry Council, która ma na celu zapewnienie, że producenci środków chemicznych działają w oparciu o zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska jako najwyższy priorytet. Nalco opracowuje Porta-Feed, zwrotny i zdatny do ponownego napełniania system dostarczania środków chemicznych, który eliminuje potrzebę bezpośredniego kontaktu ze środkami chemicznymi i zmniejsza liczbę beczek, które trafiają na składowiska śmieci.

Ecolab technician in a power plant

Lata 2000.

Ecolab rozpoczyna prowadzenie niezależnych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, aby być przejrzystym i odpowiedzialnym za wpływ na środowisko. Innowacyjne projekty, takie jak technologia 3D TRASAR™ firmy Ecolab oraz Water Risk Monetizer, pomagają klientom zminimalizować zużycie wody i zoptymalizować koszty operacyjne.

Nalco Water opracowuje plan zarządzania gospodarką wodną, aby pomóc klientom w łagodzeniu oraz zmniejszaniu ryzyka wystąpienia ognisk bakterii Legionella w systemach chłodzenia i wody pitnej. To proaktywne podejście skupia się na analizie patogenów, długoterminowych strategiach kontroli oraz krótkoterminowych działań naprawczych.

Floodplain with sky and water

Lata 2020.

Po osiągnięciu naszych celów środowiskowych przez całe lata 2010., stworzyliśmy nasze Cele na 2030 rok, skupiające się na pozytywnych zmianach, jakie chcemy wprowadzić w naszej firmie, naszych społecznościach, dla naszych klientów oraz środowisku.

Odzwierciedlając nasze zaangażowanie w różnorodność, sprawiedliwość i integrację osiągamy wzrost liczby kobiet i kierowników BIPOC o 50% oraz 35% wszystkich nowo zatrudnionych to osoby, których kolor skóry jest inny niż biały.

Ecolab przyłącza się do inicjatywy U.N. Global Compact's Business Ambition for 1.5⁰C i współtworzy Water Resilience Coalition, branżową inicjatywę Mandatu Wodnego CEO United Nations. Zobowiązania te mają na celu podniesienie kwestii globalnego deficytu wodnego do rangi priorytetów w działalności przedsiębiorstw, zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla oraz wspieranie bardziej zrównoważonych sposobów prowadzenia biznesu.

Koncentracja Ecolab na ochronie kluczowych zasobów pozwoliła nam zaspokoić krytyczne potrzeby w zakresie czyszczenia i dezynfekcji podczas globalnej pandemii. Program Ecolab Science Certified™ tworzy nowe, globalne standardy czystości oraz daje konsumentom pewność potrzebną do powrotu do miejsc, w których jedzą, spędzają czas, pracują oraz bawią się.

Stulecie rozwoju

Wzrost, innowacje oraz silne oddanie obsłudze klienta były centralnymi elementami historii Ecolab.

47000

Pracowników sprzedaży i serwisu, naukowców, inżynierów oraz specjalistów technicznych

9080

Aktywnych patentów, które Ecolab posiada od 2000 r.

170

Krajów obsługiwanych poprzez strategiczne przejęcia, podmioty joint venture oraz agresywne programy budowlane


Tam, gdzie są wyzwania, my widzimy możliwości:

Energy Technology Experts

Jesteśmy globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Ecolab set out to develop a better antimicrobial solution using peroxyacid chemistry

Jesteśmy niestrudzonymi innowatorami;
Zawsze patrzymy przed siebie.

Man and woman inspect facility to ensure sustainable operations - Ecolab

Przyczyniamy się do pozytywnych rezultatów dla ludzi, biznesów i planety.

100 lat innowacji stworzyło fundamenty pod budowę kolejnego stulecia w 100% pozytywnego wzrostu.

Bycie w 100% pozytywną firmą wymaga zbiorowego wysiłku – to sposób myślenia, który napędza naszych pracowników, klientów oraz społeczności. Nasze cele na rok 2030 są odzwierciedleniem naszego nieustannego zaangażowania w tworzenie w 100% pozytywnej przyszłości.

Zobacz nasze cele na 2030 rok