Strategia podatkowa

Dynamiczne zmiany prawne i podatkowe nakładają na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce coraz więcej obowiązków sprawozdawczych. 

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT z 1 stycznia 2021 r. podatnicy, u których wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym przekracza równowartość 50,000,000 euro, są zobowiązani do sporządzenia oraz podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej Strategii Podatkowej w danym roku podatkowym. 

Firma Ecolab Sp. z o.o., jako odpowiedzialny przedsiębiorca, wypełnia nałożony obowiązek, publikując poniżej informacje na temat realizowanej Strategii Podatkowej: