Współpracujemy, aby świat stał się czystszy, bezpieczniejszy i zdrowszy -
pomagamy klientom odnieść sukces, jednocześnie chroniąc ludzi i zasoby niezbędne do życia.

Zdrowie ludzi

Pomagamy ludziom rozwijać się poprzez ochronę ich zdrowia, żywności, którą spożywają oraz przestrzeni, w której żyją i pracują.

Zdrowie planety

Dbamy o dobro naszej planety poprzez ochronę jej klimatu i jej najcenniejszego zasobu: wody.

Zdrowie biznesu

Pomagamy firmom rozwijać się poprzez ochronę ich reputacji oraz kwestii zasadniczych.

Najnowsze informacje

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono żadnych wiadomości.

Najnowsze informacje

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono wydarzeń

Chronimy to, co niezbędne.

Firma Ecolab pracuje z klientami z ponad 40 branż, pomagając zapewniać wydajność operacyjną, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, wysoką jakość produktu oraz zadowolenie gości.

Rozwiązania Ecolab z zakresu ochrony zdrowia

Programy Ecolab rozwiązują krytyczne problemy, które negatywnie wpływają na leczenie pacjentów i zasadnicze kwestie w szpitalu. Nasze programy pomagają w optymalizacji opieki nad pacjentami, zapewniają dużą wydajność szpitali, zwiększają zadowolenie pacjentów i personalu oraz pomagają w budowaniu reputacji szpitali na obsługiwanych przez nas rynkach.

Programowe podejście do kontroli infekcji w szpitalach

Standaryzacja, spójność i wydajność

Systemy Ecolab dla placówek zdrowia i szpitali realizują wartość kliniczną, operacyjną i finansową poprzez programowe podejście do rozwiązań w zakresie sprzątania w placówkach służby zdrowia dzięki zastosowaniu powtarzalnych i wymiernych cyklów pracy. Nasze ustandaryzowane procesy i cyfrowe pulpity nawigacyjne dostarczają praktycznych wskazówek i możliwości działań naprawczych, które pomagają zmniejszać koszty i negatywne skutki zakażeń, jednocześnie poprawiając marże i zapewniając bezpieczeństwo pacjentom i personelowi.

Illustration of healthcare providers caring for patient in hospital and maintaining cleanliness standards.

Informacje dotyczące ochrony zdrowia

Artykuły wybrane przez zespół Ecolab Healthcare

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono​​​​​​ stron powiązanych z informacjami o ochronie zdrowia.

Historie sukcesu naszych klientów

Współpraca z klientami w celu rozwiązania ich największych problemów

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono Historii sukcesu.

Ecolab Global Intelligence Center dla papierni

Klienci Nalco Water mogą spać spokojnie wiedząc, że są monitorowani 24/7 z naszą usługą Ecolab Global Intelligence Center (EGIC). Gdy w papierni pojawia się problem, nasz serwis SAC stanowi dodatkową warstwę ochrony, zapewniając całodobowe monitorowanie systemu oraz pomagając naszym klientom w sprawnym funkcjonowaniu.

Nalco Water EGIC alarmuje lokalny zespół, gdy poziom w kotłach jest niski. Pozwala nam to na zdalne rozwiązywanie problemów z klientami i szybki powrót do normalnych poziomów.

Programy dla górnictwa i przetwórstwa surowców mineralnych

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono wyróżnionych programów.

Wybrane rozwiązania Ecolab z zakresu ochrony zdrowia

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z wyróżnionymi rozwiązaniami.

Wybrane rozwiązania eliminacji szkodników

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z wyróżnionymi rozwiązaniami.

Wybrane rozwiązania uzdatniania wody

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z wyróżnionymi rozwiązaniami.