Ecolab experts in a dairy processing plant

2030 lat pozytywnego wpływu

Bycie firmą o pozytywnym wpływie wymaga zbiorowego wysiłku — jest to sposób myślenia, który napędza naszych pracowników, klientów i społeczności. Nasz plan stworzenia Pozytywnego wpływu na rok 2030 odzwierciedla nasze nieustanne zaangażowanie w dążenie do szybszego postępu, wspólnymi siłami. Wraz z partnerami pracujemy nad budowaniem pozytywnej przyszłości.

Nasza praca nad stworzeniem do 2030 r. Pozytywnego wpływu odzwierciedla zmianę, którą chcemy wprowadzić dla naszej firmy, społeczności, klientów i środowiska. Wspólnie z naszymi klientami i partnerami w zakresie dostaw koncentrujemy się na tworzeniu trwałego pozytywnego wpływu, jednocześnie napędzając rozwój biznesu. Oczekujemy się, że do 2030 roku połączenie postępów w całym naszym łańcuchu wartości zaowocuje pozytywnym wpływem netto na wodę i klimat, co oznacza, że wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu rozwiązań i usług Ecolab przewyższą zależność naszej firmy od zasobów.

Na świecie

Pomagamy naszym klientom robić więcej dla ludzi i naszej planety

Rushing waterfall

Wody

Każdego roku pomagamy klientom zaoszczędzić 300 mld galonów (1,1 mld m³) wody, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na wodę pitną 1 mld ludzi rocznie.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

Żywność

Pomagamy klientom dostarczać bezpieczną żywność wysokiej jakości, która wystarczyłaby do wyżywienia 2 miliarda ludzi przez cały rok i zapobieżenia 11 milionom chorób przenoszonych przez żywność.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

Zdrowie

Każdego roku pomagamy umyć 90 mld rąk i zapewnić bezpieczną opiekę medyczną 116 mln ludzi, zapobiegając ponad 1,7 mln zakażeń.

Large windmill photographed from above a field

Klimat

Pomagamy klientom uniknąć generowania 6 milionów ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych rocznie, zapobiegając prawie 10 milionom chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.


Pomiar naszego wpływu

W naszej działalności

Mamy świadomość, że oprócz wpływu, jaki wywieramy z naszymi klientami, możemy także wywierać pozytywny wpływ poprzez nasze własne działania. Robimy stałe, wymierne postępy w kierunku osiągnięcia naszego celu Pozytywnego wpływu na rok 2030 w zakresie wody, klimatu, różnorodności, równości i integracji oraz bezpieczeństwa.

Osiągnięcie pozytywnego wpływu netto na stan wód

Osiągnięcie pozytywnego wpływu netto na stan wód

Globalny niedobór wody nadal wymaga pilnych działań na całym świecie. Jako kluczowy zasób dla wszystkich, odpowiedzialne zarządzanie i korzystanie z wody ściśle wiąże naszą odpowiedzialność wobec akcjonariuszy i społeczności. Jest to imperatyw biznesowy i społeczny, abyśmy razem szybciej posuwali się naprzód w celu rozwiązania globalnego kryzysu wodnego.

Nasza wizja przyszłości ochrony zasobów wodnych jest oparta na konkretnych działaniach. Dla Ecolab oznacza to kontynuowanie zarządzania wodą w kontaktach z naszymi klientami, a także identyfikowanie możliwości wdrażania projektów zarządzania zasobami wodnymi w naszych własnych zakładach. Do 2030 roku planujemy:

 • Zmniejszyć wpływ na stan wód o 40% na jednostkę produkcji w całym przedsiębiorstwie, w stosunku do roku bazowego 2018 r.
 • Przywrócić ponad 50% bezwzględnej objętości poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka
 • Uzyskanie certyfikatu standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) dla obiektów zlokalizowanych w obszarach wodnych wysokiego ryzyka. 

Zmniejszyliśmy ogólną intensywność oddziaływania na wodę o 18% w stosunku do roku wyjściowego 2018:

 • Wdrażanie rozwiązań Ecolab, takich jak 3D TRASAR™ i Water Flow Intelligence oraz wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, takich jak Smart Water Navigator, w celu wspierania inteligentnych praktyk gospodarki wodnej.
 • Realizacja projektów, które przyniosły około 153 milionów galonów (~580,000 metrów sześciennych) oszczędności wody.

Przywróciliśmy wodę w naszych społecznościach, zmniejszając i uzupełniając 34% naszego bezwzględnego poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka:

 • Współpraca z partnerami w ramach lokalnych zbiorników wodnych, w których działamy, w celu zrozumienia wspólnych wyzwań związanych z wodą i rozwikłania ich za pomocą rozwiązań opartych na naturze.
 • Ukończenie projektów związanych z efektywnym gospodarowaniem wodą i jej ponownym wykorzystaniem, które zmniejszają naszą zależność od lokalnych dostaw wody.

Uzyskaliśmy certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS) w 10 naszych zakładach.

Przeciwdziałanie emisjom dwutlenku węgla

Przeciwdziałanie emisjom dwutlenku węgla

Firma Ecolab jako sygnatariusz inicjatywy ONZ Business Ambition for 1.5°C wcześnie przyjęła cele klimatyczne oparte na podstawach naukowych i nadal dąży do przywództwa klimatycznego w ramach kampanii UN Global Compact Forward Faster.

Firma Ecolab ma krótkoterminowe cele naukowe zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi), aby zmniejszyć bezwzględną emisję gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1 i 2 o 50% do 2030 roku w stosunku do 2018 roku bazowego*. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia 100% odnawialnej energii elektrycznej do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. Pracujemy również nad zmniejszeniem emisji Ecolab Scope 3 o 25% do 2030 z 2022 roku bazowego w odniesieniu do części zakupionych towarów i usług, działań związanych z paliwem i energią, transportu i dystrybucji oraz wykorzystania sprzedanych produktów.


* Obejmuje 90% bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 w stosunku do 2018 roku bazowego oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 w stosunku do 2022 roku bazowego.

Aby pomóc w osiągnięciu naszych celów, stosujemy kombinację taktyk wspieranych przez strategie oparte na nauce. W 2023 r. :

 • Zmniejszyliśmy bezwzględny zakres 1 oraz 2 emisji dwutlenku węgla o 25% w stosunku do roku bazowego 2018, poprzez skupienie się na projektach doskonalenia procesów, które zmniejszyły całkowite zużycie energii o prawie 5,7 mld BTU (brytyjskich jednostek ciepła) energii.
 • Pozyskaliśmy 64% naszej całkowitej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 • Przyspieszyliśmy nasze projekty elektryfikacji floty pojazdów, w szczególności w Ameryce Północnej poprzez współpracę z Ford Pro™ oraz w Europie poprzez wprowadzenie pojazdów elektrycznych jako części naszego standardowego procesu wyboru samochodów.

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników 

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników

Nasza kultura integracji i przynależności koncentruje się na wspieraniu i zachęcaniu naszych pracowników do pełnego wykorzystania ich potencjału. Staramy się wspierać kulturę poczucia przynależności, która odzwierciedla nasze wieloletnie dązenie do współpracy w celu uwzględnienia różnych perspektyw, które stanowią dla nas wyzwanie, aby osiągnąć nasze cele i robić to, co słuszne. Nasze Aspiracje na 2030 r. dotyczące wpływu odzwierciedlają to zobowiązanie, dążąc do zwiększenia różnorodności płci na szczeblu kierowniczym do 35% oraz różnorodności etnicznej/rasowej do 25%, podkreślając tym samym nasze zaangażowanie w różnorodność i dostęp do równych szans dla osób ze wszystkich środowisk.

Stosujemy kombinację strategii, które pomagają nam rozwijać nasze ambicje, w tym:

 • Tworzenie bardziej zróżnicowanych puli kandydatów
 • Wspieranie kultury integracji i przynależności poprzez grupy zasobów pracowniczych dla pracowników ze wszystkich środowisk.
 • Inwestowanie w procesy i systemy zapewniające przejrzystość

W wyniku tych działań w 2023 r. :

 • 39% wszystkich nowo zatrudnionych pracowników szczebla kierowniczego na świecie stanowiły kobiety, a 27% wszystkich nowo zatrudnionych pracowników szczebla kierowniczego w Stanach Zjednoczonych stanowiły osoby, których kolor skóry jest inny niż biały.
 • Prawie 40% naszych pracowników na całym świecie ukończyło szkolenie „Allyship in Action”
 • W Stanach Zjednoczonych zwiększyliśmy reprezentację kobiet na szczeblu kierowniczym do 28%, a reprezentację osób, których kolor skóry jest inny nić biały, o 20%.

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy za sprawą Celu Zero

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy za sprawą Celu Zero

Nasze cele w zakresie bezpieczeństwa są proste: zero wypadków, zero obrażeń i zero naruszeń. Cel Zero jest zbiorową ambicją, którą każdy pracownik musi zobowiązać się realizować każdego dnia w roku. Z roku na rok dążymy również do stopniowej poprawy bezpieczeństwa we wszystkich naszych zakładach, aby chronić pracowników i społeczności.

Ale Cel „Zero” to nie tylko wynik. Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i edukacji, zarówno w naszych własnych zakładach, jak i w zakładach naszych klientów. Oceniamy ryzyko przed rozpoczęciem pracy, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejmujemy kroki mające na celu zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym — w każdej placówce Ecolab i gdziekolwiek działamy.