Polityka plików cookie Ecolab

Polityka prywatności plików cookie obowiązuje w stosunku do wszystkich stron internetowych i aplikacji („Strony internetowe Ecolab”) prowadzonych przez lub w imieniu firm grupy Ecolab Inc. („Ecolab”).

Korzystając ze Stron internetowych Ecolab Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie stosownie do niniejszej Polityki plików cookie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookie w ten sposób, powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki lub zaniechać korzystania ze stron internetowych Ecolab. Wyłączenie wykorzystywanych przez nas plików cookie może wpłynąć na korzystanie ze Stron internetowych Ecolab przez Użytkownika.

Wszelkie dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Stron internetowych Ecolab podlegać będą Polityce prywatności Ecolab.

PLIKI COOKIE

Firma Ecolab nie wykorzystuje ani nie udostępnia w celach reklamowych plików cookie stronom trzecim. Ecolab nie przechowuje danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem plików cookie na Stronach internetowych Ecolab.

Pliki cookie to pliki cookie danej sesji lub pliki cookie trwałe. Plik cookie danej sesji nie zawiera danych identyfikacyjnych Użytkownika i automatycznie traci ważność po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie jest przechowywany do momentu utraty ważności lub wykasowania go przez Użytkownika. Te pliki cookie nie tracą ważności po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika. Przypisanie komputerowi Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą trwałego pliku cookie umożliwia nam stworzenie bazy danych uprzednich wyborów i preferencji Użytkownika, które po udostępnieniu przez nas automatycznie pozwalają na zaoszczędzenie Użytkownikowi czasu i wysiłku podczas kolejnych wizyt.

W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE

Mimo, iż od Użytkownika nie wymaga się zaakceptowania plików cookie w wyniku wizyty na Stronach internetowych Ecolab, odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować zmniejszenie funkcjonalności tych stron.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie należą do powszechnie przyjętej praktyki w handlu elektronicznym i są istotne dla wykorzystywania Stron internetowych Ecolab. Informacje gromadzone przez pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji osoby Użytkownika; są to informacje natury ogólnej, dotyczące ustawień komputera Użytkownika, połączenia internetowego, np. system operacyjny i platforma, adres IP, tendencje oraz ramy czasowe przeglądania Stron internetowych i lokalizacja Użytkownika.

Ustawienia większości przeglądarek internetowych przewidują automatyczne przyjmowanie plików cookie. Użytkownik może zmienić ustawienia, aby zablokować pliki cookie lub aby otrzymać powiadomienie przed przesłaniem plików cookie na urządzenie. Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami przeglądarki lub ekranem pomocy, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów zmiany lub modyfikacji ustawień przeglądarki.

Jeżeli Użytkownik korzysta z różnych urządzeń do przeglądania i uzyskiwania dostępu do Stron internetowych Ecolab (np. komputer, smartfon, tablet) należy dokonać zmiany ustawień w zakresie preferencji dotyczących plików cookie na każdym z tych urządzeń.

Ecolab Office of Data Privacy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z nami korzystając z bezpiecznego kanału komunikacyjnego. Telefon: +1 800-880-8355 | E-mail: dataprivacy@ecolab.com