Praca na rzecz zdrowszego świata

Pomagamy rozwiązywać największe światowe wyzwania związane z wodą, żywnością, zdrowiem i klimatem poprzez zaangażowanie się w ochronę środowiska, zajmowanie się kwestiami społecznymi i stosowanie się do odpowiedzialnych zasad i praktyk.

Environment Icon - leaf

Środowisko

Cel naszej firmy jest nierozerwalnie związny z ochroną planety.

Social Icon

Społeczność

Cenimy sobie relacje z ludźmi oraz społecznościami i pracujemy na rzecz postępu społecznego.

Policies and Practices - Scale Icon

Regulaminy i praktyki

Staramy się robić to, co właściwe, uczciwe i sprawiedliwe.

To, co robimy, ma znaczenie.

Sposób, w jaki pracujemy, również ma znaczenie.
Pomagamy naszym klientom wywierać pozytywny wpływ.

Protecting Earths Resources - two Ecolab employees looking at a plant
Ochrona zasobów Ziemi

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności — od podejmowania świadomych środowiskowo decyzji we własnych działaniach po zachęcanie naszych partnerów biznesowych z całego świata do osiągania najbardziej odpowiednich efektów.

Helping People Thrive - Healthcare employee sanitizing hands
Pomoc wszystkim ludziom w rozwoju

Nasze zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, różnorodności i równości obejmują naszych pracowników, dostawców, klientów i społeczności.

Upholding Responsible Policies and Practices - Ecolab technician
Stanie na straży odpowiedzialnych zasad i praktyk

Kierujemy się naszymi wartościami, ponieważ to, co robimy — i jak to robimy — ma znaczenie wszędzie. Nasze wartości i zaangażowanie w uczciwość czynią nas zaufanym partnerem dla klientów i społeczności na całym świecie.

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif
Cele na rok 2030 r.

Wdrożyliśmy już nasze najbardziej jak dotąd ambitne cele związane ze zrównoważonym rozwojem, skupiając się na wodzie, żywności, zdrowiu, klimacie, bezpieczeństwie i różnorodności, równości oraz integracji.

Zasoby w zakresie sprawozdawczości

Nasze raporty mierzą rezultaty, które dostarczamy naszym klientom i społecznościom poprzez wiodące na rynku rozwiązania, usługi i specjalistyczną wiedzę.