River running through trees

Raport o rozwoju i wpływie firmy Ecolab na 2023 r.

Wspólnymi siłami będziemy szybciej robić postępy, aby zbudować pozytywną przyszłość

W 2023 roku realizowaliśmy naszą wizję tworzenia Pozytywnego wpływu na 2030 r., rozwijaliśmy naszą działalność i współpracowaliśmy z klientami, aby pomóc poprawić zdrowie ludzi, planety i firm na całym świecie.

Nasz ambitny plan wspólnego tworzenia pozytywnej przyszłości.

Realizując naszą misję ochrony najważniejszych światowych zasobów, jednocześnie rozwijamy naszą działalność i wywieramy pozytywny wpływ na świat – razem z naszymi klientami.

Zdrowie ludzi

Oczekujemy, że do 2030 roku pozytywnie wpłyniemy na życie ponad 3 miliarda ludzi rocznie dzięki rozwiązaniom w zakresie wody, żywności i higieny

Zdrowie planety

Do roku 2030 oczekujemy osiągnięcia korzystnego wpływu na gospodarkę wodną i klimat poprzez oszczędzanie wody i unikanie emisji.

Zdrowie biznesu

Pomagamy firmom osiągać najbardziej odpowiednie efekty wraz z wykładniczym zwrotem ekonomicznym

Osiągnięcie pozytywnego wpływu na stan wód i klimat
we współpracy z naszymi klientami do 2030 r.

Zastąp to swoim tekstem opisowym SEO

Blue water icon in a circle

Wpływ na wodę

Oczekujemy szybkiego wzrostu naszego pozytywnego wpływu netto na wodę
pomagając oszczędzać więcej wody w lokalizacjach klientów, takich jak
pracujemy niestrudzenie, aby zminimalizować zużycie wody w
działaniach firmy Ecolab i dostawców Tier 1.

A green tree icon in a circle

Wpływ na klimat

Oczekujemy pozytywnego wpływu netto na klimat
pomagając uniknąć większej ilości emisji
w zakładach klientów niż emisji generowanych
przez cały łańcuch wartości firmy Ecolab.


Wspólne parcie do przodu będzie szybsze i pomoże nam w osiągnięciu naszego celu Pozytywnego wpływu na 2030 r.

Nasza praca nad stworzeniem do 2030 r. Pozytywnego wpływu odzwierciedla zmianę, którą chcemy wprowadzić dla naszej firmy, społeczności, klientów i środowiska. Wspólnie z naszymi klientami i partnerami w zakresie dostaw koncentrujemy się na tworzeniu trwałego pozytywnego wpływu, jednocześnie napędzając rozwój biznesu.

Dowiedz się więcej o naszych planach związanych z Pozytywnym wpływem na 2030 r.


Współpraca z naszymi klientami

Współpraca z naszymi klientami


Oto jak wzmocniliśmy pozycję naszych klientów w 2023 roku:

Historie sukcesu naszych klientów

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki zapewniamy naszym klientom wykładniczy zwrot z inwestycji (eROI).

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono historii


Projekty eROI przyniosły naszym klientom ponad 1,3 miliarda dolarów łącznej wartości dostarczonej na całym świecie w 2023 roku.

Więcej o eROI


Doskonałość w naszych działaniach

Doskonałość w naszych działaniach

Zobowiązanie do przestrzegania naszych wartości wspomaga nasze działania we własnej działalności

Chroniąc naszą planetę.

Hands catching running water

Badanie Ecolab ujawnia troskę konsumentów o światowy stan wody

An Ecolab associate charges a Ford F-150 Lightning Pro

Inicjatywy w zakresie logistyki transportu zmniejszają emisje

iStock-816188556_aerial_river.jpg

Ulepszanie zarządzania zasobami wodnymi

water, nature, manufacturing, processing

Prezentowanie przywództwa klimatycznego


Wspieranie ludzi i społeczności

Zastąp to swoim tekstem opisowym SEO

Two Ecolab experts in a lab filling test tubes

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników

Ecolab associates at an environmental event

18,5 miliona USD przekazanych globalnym społecznościom w 2023 roku.


Razem pójdziemy naprzód szybciej, aby chronić zdrowie ludzi, planety i firm na całym świecie.

Ecolab Water University

eROI

Nasze podejście do wartości eROI mierzy wpływ, jaki wywieramy na naszych klientów i pomaga im osiągnąć cele biznesowe i cele zrównoważonego rozwoju.

Ecolab Expert with a client

2030 lat pozytywnego wpływu

Jesteśmy zaangażowani w pomaganie naszym klientom w rozwiązywaniu globalnych wyzwań związanych z wodą, żywnością, zdrowiem i klimatem.

454970561_water_background.jpg