Ecolab Life Sciences Expert

Rajnish Maharaj

KWALIFIKACJE:

  • Licencjat w dziedzinie mikrobiologii i biochemii
  • 25 lat doświadczenia w zakresie produktów biobójczych, środków higienicznych i bezpieczeństwa żywności
  • Przedstawiciel Ecolab w brytyjskim stowarzyszeniu przemysłu środków czystości
  • Reprezentant stowarzyszeń przemysłu chemicznego w grupach roboczych Komisji Europejskiej ds. produktów biobójczych

Rajnish Maharaj
Lider ds. międzynarodowych regulacji prawnych

Rajnish jest liderem ds. międzynarodowych regulacji prawnych w Ecolab Life Sciences. Zapewnia on zrównoważony rozwój portfolio Life Sciences poprzez opracowywanie globalnych strategii uzyskiwania zatwierdzeń organów regulacyjnych. Współpracuje z producentami z branży farmaceutycznej w celu ułatwienia zrozumienia wszystkich przepisów dotyczących portfolio produktów do mycia i dezynfekcji firmy Ecolab.

Rajnish ukończył studia, uzyskując dyplom w dziedzinie mikrobiologii i biochemii na Uniwersytecie KZN w RPA. W swojej karierze zajmował on szereg stanowisk kierowniczych w zakresie zagadnień regulacyjnych, badań i rozwoju oraz łańcucha dostaw w firmach Ecolab i Unilever w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Holandii i RPA. Pracował w przemyśle produktów biobójczych, higienicznych, czystości, żywności i napojów oraz farmaceutycznym.

Rajnish współpracował z branżowymi organizacjami i władzami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Pełnił szereg funkcji w stowarzyszeniach branżowych, takich jak Przewodniczący grupy roboczej ds. zrównoważonego stosowania produktów biobójczych oraz Wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. produktów biobójczych w European International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E). Reprezentował on również A.I.S.E jako przedstawiciel branżowy w Grupie UE ds. skuteczności środków dezynfekcyjnych oraz w Grupie UE ds. ułatwień w udzielaniu zezwoleń dla produktów biobójczych i wzajemnego uznawania.

Podczas pełnienia funkcji kierownika ds. zagadnień regulacyjnych w Ecolab w Singapurze (region Azji Południowej i Południowo-Wschodniej), Rajnish był przewodniczącym komisji ds. komunikacji zewnętrznej Komitetu ds. utrzymania czystości i ochrony materiałów w grupie przemysłu energetycznego i chemicznego.