Rachel Kirkham - Ecolab Life Sciences Expert

Rachel Kirkham

KWALIFIKACJE:

  • Mikrobiolog przemysłowy
  • Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w kontroli zanieczyszczeń w branży farmaceutycznej i higieny osobistej
  • Tymczasowy audytor zgodności z GMP akredytowany przez IRCA
  • Członkini komitetu Pharmig

Rachel Kirkham
Director, Dział globalnych usług doradztwa technicznego, kontroli i walidacji zanieczyszczeń

Rachel ma ponad 30-letnie doświadczenie w kontroli zanieczyszczeń, w tym w The Body Shop International, Tristel, Diversey oraz Ecolab Life Sciences.

Szerokie doświadczenie zawodowe Rachel obejmuje opracowywanie produktów do dezynfekcji, obsługę techniczną oraz komercjalizację, opracowanie procesu jakości CMO i jego nadzór, opracowanie procesu walidacji pomieszczeń sterylnych oraz zarządzanie zespołami eksperckimi.

Jest zaangażowana w liczne projekty kontroli zanieczyszczeń farmaceutycznych i rutynowo przeprowadza audyty oraz szkolenia, a także koordynuje badania nad środkami dezynfekcyjnymi dla zakładów farmaceutycznych.

Na swoim obecnym stanowisku Rachel kieruje zespołem ds. walidacji kontroli zanieczyszczeń, który świadczy eksperckie wsparcie techniczne producentom środków farmaceutycznych i higieny osobistej, doradztwo techniczne w kwestii mycia i dezynfekcji oraz doradza podczas wdrażania najlepszych praktyk.

Rachel jest regularnym prelegentem w kwestii technicznej kontroli pomieszczeń sterylnych i walidacji środków dezynfekcyjnych. Jako członkini organizacji Pharmig, Rachel współuczestniczyła przy opracowywaniu wielu materiałów szkoleniowych i narzędzi w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych.