Thomas Altmann

Thomas Altmann

KWALIFIKACJE:

  • Inżynier serwisowy RDE i kierownik ds. walidacji mycia
  • Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie optymalizacji i walidacji procesów mycia w branży produktów farmaceutycznych, biotechnologicznych i higienicznych
  • Chemik żywności zatwierdzony na szczeblu krajowym (Uniwersytet w Wuppertalu, Niemcy)
  • Członek zespołu ds. rozwoju i walidacji procesów czyszczenia ASTM E55 WK15778 (nowa norma ASTM dotycząca procesu walidacji mycia oparta na analizie ryzyka opublikowana w marcu 2018 r.)
  • Aktywny członek amerykańskiego stowarzyszenia Parenteral Drug Association (PDA)
  • Aktualizacje procesu walidacji mycia dla raportu technicznego 29 (z 2019 r.)

Thomas Altmann
Globalny kierownik techniczny

Thomas jest specjalistą w dziedzinie środków chemicznych do utrzymania czystości, procesów mycia, walidacji mycia i zgodności z przepisami. Jako globalny kierownik techniczny, Thomas udziela konsultacji technicznych w zakresie optymalizacji procesów mycia dla producentów z branży farmaceutycznej, API, biotechnologii i środków higienicznych w Europie, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce.

Thomas posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie i optymalizacji procesów mycia i dezynfekcji w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, jak również w produkcji API oraz w przemyśle produktów kosmetycznych i higienicznych. Jest on specjalistą w dziedzinie walidacji mycia powierzchni mających kontakt z produktem we wszystkich typach urządzeń produkcyjnych w branży farmaceutycznej i produktów higienicznych. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z wynikami inspekcji związanych z procesami mycia oraz we wdrażaniu planów CAPA, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu takich problemów.

W ciągu ostatnich pięciu lat Thomas opracował ponad 1500 programów mycia/zaleceń dla przemysłu farmaceutycznego i produktów higienicznych. Regularnie bierze udział w prezentacjach i warsztatach dla wiodących i wyznaczających standardy organizacji, takich jak ISPE (International Society of Pharmaceutical Engineering), Informa LifeScience, VDMA i FDANEWS.

Thomas wniósł znaczący wkład do opracowywania i walidacji procesów mycia standardu ASTM E55 WK15778 i jako współautor publikował powiązane artykuły w „Pharmaceutical Engineering”, jak również „Pharmaceutical Online” i „Biotechnology Online”. Zanim Thomas dołączył do Ecolab, pracował w branży medycznej/farmaceutycznej i spożywczej.