David Collins

David Collins

KWALIFIKACJE:

  • Tytuł licencjata w dziedzinie biologii z wyróżnieniem
  • Doświadczenie jako mikrobiolog w przemyśle farmaceutycznym i produktów higienicznych
  • Kierownik ds. jakości w dziale kontraktowych usług mikrobiologicznych
  • Szerokie doświadczenie w zakresie systemów jakości, zgodności z przepisami, walidacji i zapewnienia jakości
  • W marcu David ma przejść szkolenie i stać się audytorem zatwierdzonym przez IRCA

David Collins
Globalny konsultant techniczny

David Collins jest dyplomowanym biologiem z ponad 8-letnim doświadczeniem w mikrobiologii farmaceutycznej i kosmetycznej. David uzyskał wyróżnienie w dziedzinie biologii podczas swojej edukacji na Uniwersytecie w Portsmouth, a następnie odbył staż w laboratoriach badań nad komórkami macierzystymi na Uniwersytecie w Palermo na Sycylii. Rozpoczął swoją karierę zawodową od mikrobiologii w przemyśle kosmetycznym. Przeszedł na stanowisko mikrobiologa ds. zapewnienia jakości od zewnętrznego producenta kosmetyków i dołączył do grupy Estée Lauder, gdzie zajmował się badaniami i rozwojem produktów do higieny osobistej. Oprócz zarządzania testami skuteczności środków konserwujących i rutynowymi metodami mikrobiologicznymi, był on odpowiedzialny także za przegląd i ocenę odchyleń oraz przeprowadzanie audytów w zakładach na całym świecie w celu oceny jakości i ważności produkcji produktu oraz testów zwolnienia partii. David zajmował się nadzorem takich projektów, jak wdrożenie metod szybkiego wykrywania drobnoustrojów, a jednocześnie podczas pracy w Estee Lauder uzyskał certyfikat poziomu 3 w zakresie zarządzania pierwszą linią w Chartered Management Institute.

David pełnił również funkcję mikrobiologa w firmie GlaxoSmithKline, gdzie odpowiadał za zapewnienie jakości środowiska w zakładzie produkcji farmaceutycznej, włączając sterylne i niesterylne strumienie produkcyjne do standardu klasy A (klasa 100). Prowadził on monitoring mikrobiologiczny produktów doustnych, sterylnych, pierwotnych i stabilnych, przestrzegając ścisłych wymogów GMP i regularnie analizując trendy mikrobiologiczne w pomieszczeniach sterylnych i kontrolowanych środowiskach.

Przed rozpoczęciem pracy w Ecolab David był kierownikiem ds. jakości w kontraktowym laboratorium mikrobiologicznym, gdzie zarządzał systemem zarządzania jakością akredytowanym przez UKAS i utrzymywał go, zapewniając zgodność z ISO 17025 oraz standardami GMP wymaganymi przez MHRA i FDA. Firma świadczy różnorodne usługi mikrobiologiczne dla przemysłu farmaceutycznego, które obejmują większość przemysłowych technik mikrobiologicznych, testowanie/walidację środków dezynfekcyjnych oraz usługi specjalistyczne, w tym audyt systemu jakości, ocenę ryzyka, walidację i szkolenia laboratoryjne.

David dołączył do Ecolab w 2019 roku jako Globalny konsultant techniczny w Ecolab Life Sciences. Jest to funkcja techniczna, polegająca na doradzaniu w zakresie prawidłowego stosowania i wykorzystywania specjalistycznych produktów biobójczych oraz sprzętu do mycia i dezynfekcji pomieszczeń sterylnych Ecolab Life Sciences zgodnie z aktualnymi wytycznymi regulacyjnymi i najlepszymi praktykami branżowymi.

David pracuje obecnie nad uzyskaniem certyfikatu tymczasowego audytora GMP Pharmaceutical Quality Management Systems (PQMS) akredytowanego przez IRCA i ma zamiar ukończyć rejestr CPD, aby uzyskać pełne kwalifikacje audytorskie.