Jane Forbes

Jane Forbes

KWALIFIKACJE:

  • Mikrobiolog farmaceutyczny
  • Ponad 18 lat doświadczenia w zakresie kontroli zanieczyszczeń w sterylnych pomieszczeniach
  • Tymczasowy audytor zgodności z GMP akredytowany przez IRCA
  • Ekspert w dziedzinie protokołów skuteczności środków dezynfekcyjnych, zapewnienia sterylności, zapewnienia jakości

Jane Forbes
Konsultant techniczny w Europie

Jane ma ponad 18 lat doświadczenia w pracy w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej jako mikrobiolog farmaceutyczny. Ma doświadczenie w pracy w sterylnych pomieszczeniach przy produkcji szerokiej gamy produktów farmaceutycznych, w tym szczepionek, produktów masowych i produktów biologicznych.

Jane pełniła liczne funkcje skupione wokół mikrobiologii i posiada olbrzymią wiedzę na temat metod i sprzętu do mikrobiologii, w tym: monitorowania środowiskowego, testowania endotoksyn, przygotowania mediów, utrzymania kultury bezpieczeństwa, identyfikacji organizmów poprzez sekwencjonowanie DNA, sterylności, obciążenia biologicznego i testowania skuteczności środków dezynfekcyjnych. Do obowiązków Jane należało opracowywanie metod na potrzeby międzynarodowych umów produkcyjnych oraz opracowywanie nowych metod kontroli jakości dla produktów konsumenckich, które obejmowały także instalację oraz walidację najnowocześniejszego wyposażenia GMP.

Jane jest specjalistką techniczną w globalnym zespole walidacyjnym Ecolab Life Sciences. W zakres obowiązków Jane na tym stanowisku wchodzi obsługa i doradztwo w zakresie najlepszych praktyk kontroli zanieczyszczeń w środowisku GMP. Odpowiada również za zarządzanie projektem podczas badań skuteczności środków dezynfekcyjnych. Obejmuje to sprawdzenie protokołów walidacyjnych oraz metod i wyników testów, by uzyskać pewność, że korespondują z oczekiwaniami regulacyjnymi; współpracę z zewnętrznymi laboratoriami i dostarczenie naukowych przesłanek, by prace walidacyjne mogły zostać zatwierdzone przez klienta podczas procesu kontroli zmian.