eROI Obliczanie korzyści dla klienta

Licznik eROI monitoruje odnoszone przez klientów korzyści, płynące z dostarczania wody, energii, ścieków i powietrza poprzez innowacyjne technologie Ecolab.

Innowacyjność jest naszą nadrzędną wartością

Czym jest eROI?

Jest wykładniczą wartością ulepszonej wydajności oraz wydajności operacyjnej i zrównoważonego oddziaływania, jakie nasze usługi i technologie dostarczają naszym klientom. Więcej informacji na temat eROI można uzyskać, klikając tutaj.

Czym jest licznik?

Interaktywny licznik eROI monitoruje odnoszone przez klientów korzyści, płynące z dostarczania wody, energii, ścieków i powietrza poprzez innowacyjne technologie Ecolab.

Jak mierzymy oszczędności?

Wskaźnik eROI obliczany jest na podstawie historycznych i prognozowanych danych marketingowych i sprzedażowych. Szacunkowy wynik jest co roku aktualizowany, uwzględnia on zmiany rynkowe. Oszczędności podawane dla jednego roku zakładają, że wszystkie zmiany rynkowe rozpoczynają się z tą samą wartością wyjściową na początku roku. Zysk względem stanu wyjściowego obliczany jest na początku roku.

Aby dowiedzieć się więcej o tych technologiach oraz o liczniku eROI, kliknij tutaj.