Christophe Beck

Christophe Beck

Christophe Beck jest członkiem rady nadzorczej ​​​​​ i dyrektorem generalnym Ecolab

 

 

Christophe Beck jest członkiem rady nadzorczej i dyrektorem generalnym firmy Ecolab, globalnego lidera w zakresie rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia. Przewodzi on 48 000 pracowników firmy Ecolab, którzy służą unikalną wiedzą i innowacyjnymi rozwiązaniami, aby uczynić świat czystszym, bezpieczniejszym i zdrowszym.
 
Jako zaufany partner milionów klientów w ponad 40 branżach, wiele z najbardziej rozpoznawalnych firm na świecie polega na firmie Ecolab, aby pomóc poprawić swoje wyniki, w tym wydajność operacyjną, jakość produktów, zadowolenie klientów oraz zyski, jednocześnie realizując swoje ambitne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 
Christophe uważa, że Ecolab ma wyjątkową pozycję, która może pomóc w rozwiązywaniu najbardziej naglących problemów społecznych związanych z wodą i klimatem. „Zarządzanie zasobami wodnymi ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia zużycia energii i osiągnięcia celów zerowych emisji netto, a także jest niezbędne, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na całym świecie”. Tylko w 2022 roku Ecolab pomógł klientom uniknąć 3,6 milionów ton emisji gazów cieplarnianych, zachować 219 miliardów galonów wody oraz zapobiec 1,4 miliardom infekcji. 
 
Christophe został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Ecolab w styczniu 2021 r., a członkiem rady w maju 2022 r. Od momentu dołączenia do Ecolab w 2007 r. pełnił wiele funkcji kierowniczych, w tym prezesa i dyrektora operacyjnego, wiceprezesa i prezesa wykonawczego grupy Global Industrial Group, wiceprezesa wykonawczego i prezesa Nalco Water (firmy należącej do Ecolab) oraz wiceprezesa wykonawczego i prezesa International Regions. Nadzorował również wdrożenie Nalco po jego przejęciu przez Ecolab w 2011 roku.
 
Christophe jest uznawany za rozważnego i skutecznego lidera, a w 2006 roku został nominowany do tytułu Młodego Globalnego Lidera Światowego Forum Ekonomicznego za swoje osiągnięcia i zaangażowanie w tworzenie lepszego świata.

Christophe pochodzie ze Szwajcarii i posiada podwójne obywatelstwo — szwajcarskie oraz amerykańskie. Uzyskał tytuł magistra inżyniera w szwajcarskiej Politechnice Federalnej w Zurychu (Swiss Federal Institute of Technology) i jest członkiem jej rady doradztwa strategicznego. Pełni także funkcję członka rady GREATER MSP oraz jest członkiem zarządu Saint Paul & Minnesota Foundation.
 
Na początku swojej kariery Christophe pracował nad projektem promu kosmicznego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wraz z żoną i dwójką dzieci mieszka w pobliżu Minneapolis-Saint Paul, The Twin Cities.
 
Znajdź Christophe'a Becka w mediach społecznościowych:


Więcej o Christophe'ie Becku

Teraz albo nigdy: Przedsiębiorstwa, cele klimatyczne i dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości

Prezes i dyrektor operacyjny Ecolab Christophe Beck opisuje, dlaczego potrzebujemy większej odpowiedzialności, przejrzystości i sprawozdawczości, aby wypełnić tę lukę – zanim będzie za późno.