AWS Certification Plant Imagery

Zrównoważony rozwój dostawców

Ecolab wyznaczył ambitne cele w zakresie klimatu, wody, różnorodności i bezpieczeństwa w ramach naszych celów na rok 2030. Nasi dostawcy zawsze byli częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju, obecnie sformalizowanej poprzez zobowiązanie 70% naszych dostawców do zaangażowania się w cele oparte na badaniach naukowych do 2024 roku.

Oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju dostawców

Zrównoważony rozwój dostawców Ecolab i oczekiwania DEI skupiają się na trzech głównych działaniach, opisanych poniżej:

  • Zobowiązanie do osiągnięcia celów opartych na badaniach naukowych (lub materialnie podobnych) w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla
  • Ujawnianie postępów CSR poprzez ankiety dostawców
    • Zrównoważony rozwój i wyniki dzięki łańcuchowi dostaw CDP
    • Dane o wydatkach na poziomie 2 DEI poprzez ankiety dostawców Ecolab
  • Działanie w ramach działalności, aby osiągnąć swoje cele
Zasoby dotyczące ujawniania w zakresie zrównoważonego rozwoju dostawcy

Ecolab oczekuje, że dostawcy wyznaczą cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla w swoich działaniach przy użyciu metodologii naukowej i przedstawią te cele oraz ślad węglowy za pośrednictwem projektu Carbon Disclosure Project (CDP).

Poniższe linki zawierają więcej informacji na temat ujawniania informacji za pośrednictwem CDP: