Ecolab_Healthcare_OperatingRoomWipe_550px310px

Szpitale

Zapewniamy rozwiązania w zakresie zapobiegania zakażeniom we wszystkich kluczowych obszarach ochrony zdrowia. Począwszy od środków dezynfekujących, chusteczek i osłon ochronnych po innowacyjne systemy mycia, możemy pomóc naszym klientom poprawić standardy higieny. Nasz kompleksowy program wsparcia obejmuje narzędzia do monitorowania i poprawy poziomu czystości, przestrzegania higieny rąk i wydajności CSSD. Jesteśmy tutaj, aby pomagać, doradzać i szkolić, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Ochrona Zdrowia

Who We Are? KIM JESTEŚMY

SZPITALE I CENTRA CHIRURGICZNE

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

Zintegrowane podejście do zapobiegania zakażeniom

Wewnętrzne zespoły robią co w ich mocy, by każdy pracownik znał swoją rolę i obowiązki – lecz czy wiedzą oni, jaki wpływ ma ich oddział na cały szpital? Szkoląc zespoły z zakresu kontaktu pomiędzy oddziałami, szpital jest w stanie opracować spójne podejście do praktyk z dziedziny zapobiegania zakażeniom.

PROGRAMY ECOLAB Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Programy Ecolab zostały stworzone z myślą o osiąganiu lepszych rezultatów w szpitalach, ograniczenia zakażeń szpitalnych oraz zwiększenia wydajności operacyjnej.

Rozwiązania Ecolab Healthcare
Czystsze, bezpieczniejsze szpitale
Programy Ecolab rozwiązują krytyczne problemy, które negatywnie wpływają na leczenie pacjentów i zasadnicze kwestie w szpitalu. Nasze programy pomagają w optymalizacji opieki nad pacjentami, zapewniają dużą wydajność szpitali, zwiększają zadowolenie pacjentów i personalu oraz pomagają w budowaniu reputacji szpitali na obsługiwanych przez nas rynkach.

Dodatkowe rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia