Hospital and Surgery Centers - boy staring out window while sitting on hospital bed

Szpitale i centra chirurgiczne

Innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, jakości i ochrony bezpieczeństwa pozwalają zoptymalizować wydatki, obniżyć koszty i zwiększyć zadowolenie pacjentów oraz zaangażowanie pracowników.

Szpitale i centra chirurgiczne

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

Zintegrowane podejście do zapobiegania zakażeniom

Wewnętrzne zespoły robią co w ich mocy, by każdy pracownik znał swoją rolę i obowiązki – lecz czy wiedzą oni, jaki wpływ ma ich oddział na cały szpital? Szkoląc zespoły z zakresu kontaktu pomiędzy oddziałami, szpital jest w stanie opracować spójne podejście do praktyk z dziedziny zapobiegania zakażeniom.

PROGRAMY ECOLAB Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Programy Ecolab zostały stworzone z myślą o osiąganiu lepszych rezultatów w szpitalach, ograniczenia zakażeń szpitalnych oraz zwiększenia wydajności operacyjnej.

Rozwiązania Ecolab Healthcare
Czystsze, bezpieczniejsze szpitale
Programy Ecolab rozwiązują krytyczne problemy, które negatywnie wpływają na leczenie pacjentów i zasadnicze kwestie w szpitalu. Nasze programy pomagają w optymalizacji opieki nad pacjentami, zapewniają dużą wydajność szpitali, zwiększają zadowolenie pacjentów i personalu oraz pomagają w budowaniu reputacji szpitali na obsługiwanych przez nas rynkach.

Szukają Państwo określonego produktu do ochrony zdrowia?

Oto rozwiązania Ecolab dla szpitali:

No Hospital solutions found