Dodatkowe informacje dotyczące prywatności dla rezydentów UE, EOG lub Wielkiej Brytanii

Jeśli Użytkownik znajduje się w UE, strefie EOG lub Wielkiej Brytanii, RODO przyznaje mu następujące prawa do ochrony danych:

  • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych.
  • Prawo do korekty danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
  • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Prawo do przesłania danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
  • Prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody. Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jego danych osobowych opiera się na jego zgodzie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli Użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w jurysdykcji, która wymaga podobnej podstawy prawnej do przetwarzania danych, nasza podstawa prawna do gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszym Powiadomieniu zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych oraz kontekstu, w jakim je zbieramy.

Możemy przetwarzać dane osobowe, ponieważ:

  • Jest to niezbędne do wykonania umowy między Użytkownikiem a firmą Ecolab;
  • Użytkownik wyraził na to zgodę (w odpowiednich jurysdykcjach);
  • Przetwarzanie odbywa się w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako Administratora danych, o ile prawa Użytkownika nie są nadrzędne wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  • Firma Ecolab musi przestrzegać prawa.

Zjednoczonym Królestwie Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Rzecznika ds. informacji: www.ico.org.uk.

Unii Europejskiej Użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Aby znaleźć odpowiednie władze lokalne, można sprawdzić listę na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Aby złożyć wniosek dotyczący danych osobowych, należy skontaktować się z dataprivacy@ecolab.com.