KlercideSterile7030Denatured_Range_Photograph.jpg

Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol — Blended with DI

Ecolab Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol Blended with DI to 70% skażony etanol zmieszany z wodą demineralizowaną (DI). Mieszanka alkoholowa jest filtrowana do 0,2 mikrona, a następnie napełniana i pakowana w podwójne worki w pomieszczeniu sterylnym klasy C przed poddaniem jej ostatecznej sterylizacji promieniowaniem gamma.

Cechy i korzyści

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym dezynfekcja rękawiczek, dezynfekcja transferowa oraz usuwanie osadów.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Format: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield™ Delivery System (SDS), który zapewnia sterylność zawartości przez cały czas stosowania. Dostępny w różnych formatach, w tym butelki z rozpylaczem, pojemników z zakrętką oraz impregnowanych chusteczek i ściereczek do mopa. Wszystkie formaty są pakowane podwójnie.
  • Zgodność: Nadaje się do mycia różnych powierzchni w pomieszczeniach sterylnych oraz jest kompatybilny z serią produktów Klercide™ i Klerwipe™.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.