1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Nasza oferta
  4. Klercide™ – Sterylne alkohole do sterylnych pomieszczeń
  5. Klercide™ 70/30 IPA - Blended with WFI
Klercide™ 70/30 IPA - Blended with WFI

Klercide™ 70/30 IPA - Blended with WFI

Ecolab Klercide™ 70/30 IPA Blended with WFI to 70% alkohol izopropylowy zmieszany z wodą do iniekcji (WFI, Water for Injection) o gwarantowanym poziomie endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Mieszanka alkoholi jest filtrowana do 0,2 mikrona i potrójnie pakowana w pomieszczeniu sterylnym klasy C / ISO 5 przed ostateczną sterylizacją promieniowaniem gamma.

Cechy i korzyści

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym między innymi obszarów mających styczność z produktem, dezynfekcja rękawic, usuwanie osadów, a także dezynfekcja transferowa.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Pozostałości: Produkt o niskim profilu pozostałości. Gwarantowany poziom endotoksyn: <0,25 EU>
  • Format: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield™ Delivery System (SDS), który zapewnia sterylność zawartości przez cały czas stosowania. Dostępny w wielu formatach, w tym w butelkach ze spryskiwaczem, pojemnikach z zakrętką, jako aerozol* i impregnowane chusteczki w torebeczce. Wszystkie formaty są pakowane potrójnie.
  • Zgodność: Nadaje się do mycia różnych powierzchni w pomieszczeniach sterylnych oraz jest kompatybilny z serią produktów Klercide™ i Klerwipe™.

 *Aerozole nie są dostępne w Ameryce Północnej.

System rozpylania Sterishield™ Delivery System

Wszystkie nasze sterylne produkty IPA i sterylne produkty na bazie etanolu są wyposażone w system rozpylania Sterishield™ Delivery System. To unikalne połączenie worka w butelce i opatentowanego systemu tworzy zamknięty system, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do butelki podczas użytkowania, zachowując sterylność przez cały czas.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.