1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Nasza oferta
  4. Klercide™ – Sterylne alkohole do sterylnych pomieszczeń
  5. Klercide™ Pharma Ethanol - Blended with WFI
Pharma Ethanol

Klercide™ Pharma Ethanol — Blended with WFI

Ecolab Klercide™ Pharma Ethanol blended with Water for Injection (WFI) to 70% etanol skażony alkoholem izopropylowym i zmieszany z wodą do iniekcji (WFI, Water for Injection), z gwarantowanym poziomem endotoksyn wynoszącym poniżej 0,25 EU/ml. Mieszanina alkoholi jest filtrowana do 0,2 mikrona, a następnie napełniana i potrójnie pakowana w sterylnym pomieszczeniu klasy C / ISO 5 przed końcową sterylizacją promieniowaniem gamma.

Cechy i korzyści

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym między innymi obszarów mających styczność z produktem, dezynfekcja rękawiczek, usuwanie osadów a także dezynfekcja transferowa.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Osady: Produkt pozostawia niewielką ilość osadu. Gwarantowany poziom endotoksyn: <0,25 EU>
  • Format: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield™ Delivery System (SDS), który zapewnia sterylność zawartości przez cały czas użytkowania. Dostępny z butelką z rozpylaczem lub w zakręcanym pojemniku. Wszystkie formaty są pakowane potrójnie.
  • Zgodność: Nadaje się do mycia różnych powierzchni w pomieszczeniach sterylnych oraz jest kompatybilny z serią produktów Klercide™ i Klerwipe™.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.