Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol – Blended with WFI

Ecolab Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol Blended with Water for Injection (WFI) to 70% skażony etanol zmieszany z wodą do iniekcji o gwarantowanym poziomie endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Mieszanka alkoholi jest filtrowana do 0,2 mikrona, a następnie napełniana i potrójnie pakowana w pomieszczeniu sterylnym klasy C / ISO 5 przed jej ostateczną sterylizacją promieniowaniem gamma.

Cechy i korzyści

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym między innymi obszarów mających styczność z produktem, dezynfekcja rękawiczek, dezynfekcja transferowa oraz usuwanie osadów.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Pozostałości: Produkt o niskim profilu pozostałości. Gwarantowany poziom endotoksyn: <0,25 EU>.
  • Forma: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield Delivery System (SDS), który zapewnia zachowanie sterylności zawartości produktu przez cały czas stosowania. Dostępny w różnych formatach, w tym butelki z rozpylaczem, pojemników z zakrętką oraz impregnowanych chusteczek w torebeczce. Wszystkie formaty są pakowane potrójnie.
  • Kompatybilność: Kompatybilność z szerokim zakresem powierzchni w pomieszczeniach sterylnych, a także z produktami Klercide oraz Klerwipe.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.