Klercide 70/30 IPA

Klercide™ 70/30 IPA — Blended with DI

Ecolab Klercide™ 70/30 IPA Blended with DI to 70% alkohol izopropylowy zmieszany z wodą demineralizowaną. Mieszanka alkoholowa jest filtrowana do 0,2 mikrona, a następnie napełniana i pakowana w podwójne worki w pomieszczeniu sterylnym klasy C przed ostateczną sterylizacją promieniowaniem gamma.

Cechy i korzyści:

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym m.in. dezynfekcja rękawic, dezynfekcja transferowa i usuwanie osadów.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Forma: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield Delivery System (SDS), który zapewnia zachowanie sterylności zawartości produktu przez cały czas stosowania. Dostępny w różnych formatach, w tym butelki z rozpylaczem, pojemników z zakrętką oraz impregnowanych chusteczek i ściereczek do mopa. Wszystkie formaty są pakowane podwójnie.
  • Kompatybilność: Kompatybilność z szerokim zakresem powierzchni w pomieszczeniach sterylnych, a także z produktami Klercide oraz Klerwipe.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.