KlerwipeSterile7030DenaturedEthanol_Image_20Wipes420x250_3079180.jpg

Klerwipe™ 70/30 Denatured Ethanol Mop Wipes - Blended with DI

Ecolab Klerwipe™ 70/30 Denatured Ethanol Mop Wipes - Blended with Deionised Water (DI) są sterylnymi szmatkami o niskiej zawartości cząsteczek stałych do mopa, impregnowanymi 70% skażonym etanolem zmieszanym z wodą demineralizowaną (DI).  Mieszanka środków biobójczych jest filtrowana do 0,2 mikrona, a następnie napełniana i pakowana w pomieszczeniu sterylnym klasy C przed poddaniem jej ostatecznej sterylizacji promieniowaniem gamma. Sterylne, gotowe do użycia chusteczki do mopów przeznaczone do codziennej dezynfekcji dużych powierzchni dostępne są w opakowaniu z odrywanym paskiem.

Cechy i korzyści

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych powierzchni, w tym usuwanie osadów.
  • Działanie: Bakteriobójcze, drożdżobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
  • Format: Dostępne w postaci szmatek do mopa. Ten format jest podwójnie pakowany.
  • Zgodność: Nadaje się do mycia różnych powierzchni w pomieszczeniach sterylnych oraz jest kompatybilny z serią produktów Klercide™ i Klerwipe™.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.