1. Strona główna
 2. Zakład Ecolab w Kalifornii uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Zakład Ecolab w Carson w stanie Kalifornia otrzymał certyfikat  z zarządzania zasobami wodnymi

Ponowna certyfikacja w zakresie standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) w wersji 2.0

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab znajdujący się w Carson w stanie Kalifornia jest mieszalnią, która produkuje głównie środki chemiczne do uzdatniania wody, polimery, mieszanki na bazie oleju, antymonu i dodatki do papieru. Zakład zlokalizowany w Carson w Południowej Kaliforni jest zaopatrywany w wodę przez firmę California Water Service, która czerpie ją ze źródeł w Północnej Kaliforni i z rzeki Kolorado. Inne źródła wody obejmują lokalne wody gruntowe i wodę z recyklingu pochodzącą z samego zakładu produkcyjnego. Placówka Ecolab w Carson podlega pod dział wodny hrabstwa Greater Los Angeles, a konkretnie pod basen South Bay.

Zgodnie ze swoim zobowiązowaniem do stosowania całościowego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych firma Ecolab zdecydowała się wdrożyć w 2016 r. międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewarship (AWS) w swojej placówce w Carson i przeprowadziła ponowną certyfikację zakładu do wersji 2.0 w 2020 r.


Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Carson ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cel związany z redukcją zużycia wody na tonę produktu o 10% do 2020 roku w porównaniu do stanu wyjściowego z roku 2016. Bazując na poprzednich projektach usprawniających, zakład potrakował priorytetowo montaż wolumetrycznych przepływomierzy, optymalizację programu połuczyn, ograniczenie zużycia naturalnych zasobów wody, analizę i ponowne wdrożenie planu bezpieczeństwa wodnego w placówce i wdrożenie polityki suchych podłóg.

Przeprowadzono badania prawdopodobieństwa, aby zobrazować wpływ ograniczenia zużycia wody, kapitał i koszty operacyjne rozwiązań. Wykorzystano także narzędzie Ecolab Water Risk Monetizer, aby poznać ryzyko związane z gospodarką wodną w placówce oraz potraktowano priorytetowo wdrożenie projektów ograniczających zużycie wody, by uzyskać oszczędności. Spośród pięciu korzyści standardu AWS związanego z wodą, placówka w Carson skoncentrowała się na zrównoważonej gospodarce wodnej i zachowaniu dobrego stanu jakościowego wody. Zakład zamierza także w jeszcze większym stopniu skupić się na bezpieczeństwie wody, sanityzacji i działaniach higienicznych (WASH).

Firma Ecolab jest współzałożycielem międzynarodowego standardu zarządzania zasobami wodnymi Alliance for Water Stewardship (AWS).

AWS Certification Plant Imagery

Łączne roczne ograniczenie ograniczenie zużycia wody o 559 000 galonów (2116 m3), co stanowi równowartość 13 500 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Instalacja wolumetrycznych przepływomierzy na zbiorniku wody zasilającej kocioł, instalacja urządzenia do odwróconej osmozy, wieży chłodniczej i systemu wody demineralizowanej w celu dokładniejszego monitorowania zużycia wody w zakładzie. W 2021 roku zostaną zainstalowane dodatkowe przepływomierze.
 • Wdrożenie systemu zbierania pomysłów związanych z oszczędzaniem wody od wszystkich pracowników zakładu. Zachęca to wszystkich pracowników do postrzegania wody jako wspólnego zasobu i motywuje do podejmowania wspólnych działań, które przeradzają się w dyskusje dotyczące oszczędzania wody podczas miesięcznych przeglądów działalności.
 • Ciągłe usprawnienia programu popłuczyn do odzyskiwania i ponownego wykorzystywania wody z pierwszego płukania w przypadku 75% wytworzonych produktów, co przekłada się na oszczędność 131 000 galonów (496 m3) wody rocznie.
 • Ograniczenie wykorzystania wody do kształtowania krajobrazu o 50%.
 • Uruchomienie programu identyfikacji wycieków pary, skutkującego zastąpieniem wielu pomp parowych i pochłaniaczy pary w celu ograniczenia zużycia wody i energii.
 • Analiza i ponowne wdrożenie planu bezpieczeństwa wodnego w zakładzie.
 • Optymalizacja planowania produkcji w celu zminimalizowania popłuczyn pomiędzy partiami, co przekłada się na oszczędność około 13 000 galonów (49 m3) wody rocznie i ponad 130 godzin roboczych.
 • Wprowadzenie zasady suchych podłóg w celu ograniczenia ilości popłuczyn powstających w trakcie napełniania. Przełożyło się to na oszczędność 15 000 galonów (57 m3) wody każdego roku.
 • Zarządzanie wykorzystaniem ciepłych pól poprzez dodanie ręcznych zaworów do zamykania dopływów pary latem. Przełożyło się to na oszczędność energii, wody i powiązanych z tym kosztów.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

 • Łączne roczne ograniczenie zużycia wody na poziomie 559 000 galonów (2116 m3), co stanowi równowartość 13 500 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.
 • Ograniczenie zużycia wody o 8,8% na tonę produktu w 2020 r. w porównaniu do stanu wyjściowego na rok 2016.

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, manager ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska (Safety, Health and Environmental, SHE), Walter Chang, jest odpowiedzialny za ogólną zgodność z przepisami i pozwoleniami dotyczących ścieków. Odpowiada również za odprowadzanie ścieków oraz monitorowanie poziomu pH. Kierownik ds. konserwacji, Justin Gillman, jest odpowiedziany za badanie ścieków, odprowadzanie ścieków i monitorowanie poziomu pH. Kierownik zakładu, Fred Casey, jest ostatecznie odpowiedzialny za ogólną zgodność z przepisami o ściekach, badanie ścieków, aktualizowanie przepisów, odprowadzanie ścieków i monitorowanie poziomu pH.

Na poziomie korporacji, zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowiska firmy Ecolab w inicjatywach Water Stewardship oraz Global SHE są publicznie dostępne i służą jako zobowiązanie oraz wytyczne w kwestii problemów związanych z wodą i zgodności.

W 2020 r. firma Ecolab ogłosiła swoje członkostwo w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), branżowej inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact CEO Water Mandate. Celem Koalicji jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody w korporacjach oraz zachowanie światowych zasobów wody pitnej poprzez wspólne działania w dorzeczach cierpiących na niedobór wody oraz ambitne, wymierne zobowiązania.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab w Carson prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania zakładu i powiązanych z nim partnerów obejmują niedobór wody z powodu ograniczonej ilości śnieżników z istniejących źródeł wody, starzenia się infrastruktury wodnej, odpływu wody miejskiej, intruzji wód słonych do wód gruntowych i zmniejszenia ilości terenów podmokłych oraz gatunków. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód, a jednym z nich jest certyfikowany zakład AWS Ecolab w City of Industry (COI) w Kalifornii.

Zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi poza zakładem obejmuje bliską współpracę z przedsiębiorstwem wodociągowym Calwater w celu podjęcia spójnych działań związanych z obszarem zlewisk. Ponadto kierownik zakładu w Carson jest członkiem Kalifornijskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CICC, Chemical Industry Council of California), która zapewnia możliwość komunikowania i uzyskiwania informacji o wspólnych wyzwaniach branżowych. Firma Ecolab bierze udział w inicjatywie California Water Action Collaborative (CWAC) i należy do grupy roboczej Południowego Wybrzeża (w ramach CWAC). Zespół Ecolab uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach, aby być na bieżąco ze wspólnymi wyzwaniami i wysiłkami związanymi z zużyciem wody w Kalifornii. Ecolab aktywnie poszukuje projektów działań zbiorowych w regionie, które są zgodne z celami firmy dotyczącymi uzupełniania zasobów.

Firma Ecolab jest członkiem publicznej grupy zajmującej się przepisami dotyczącymi zasobów wodnych w Waszyngtonie D.C., która opowiada się za polityką dotyczącą zasobów wodnych, skupiając się głównie na obszarze Kalifornii. W 2020 r. firma Ecolab kontynuowała angażowanie się w globalne działania Alliance for Water Stewardship, dzieląc się strategią wodną firmy podczas licznych prelekcji i webinarów AWS oraz zachęcała inne międzynarodowe korporacje do dołączenia do AWS. Laura Kowalski, która piastuje stanowisko Global Supply Chain Sustainability Program Manager w Ecolab, zasiada także w komisji technicznej AWS i wykorzystuje ją jako forum do dzielenia się najlepszymi praktykami oraz wzajemnej wymiany doświadczeń na temat zarządzania zasobami wodnymi.


Pobierz analizę przypadku

_

Powiązane historie sukcesu

No related success stories were found.