Zakład Ecolab w Carson w Kalifornii certyfikowany jako lider zarządzania zasobami wodnymi

Zakład Ecolab w Carson w Kalifornii certyfikowany jako lider zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 2016 grudnia | Aktualizacja 3 października 2023 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab znajdujący się w Carson w stanie Kalifornia jest mieszalnią, która produkuje głównie środki chemiczne do uzdatniania wody, polimery, mieszanki na bazie oleju, antymonu i dodatki do papieru. Zakład zlokalizowany w Carson w Południowej Kaliforni jest zaopatrywany w wodę przez firmę California Water Service, która czerpie ją ze źródeł w Północnej Kaliforni i z rzeki Kolorado. Inne źródła wody obejmują lokalne wody gruntowe i wodę z recyklingu pochodzącą z samego zakładu produkcyjnego. Placówka Ecolab w Carson należy do działu wodnego hrabstwa Greater Los Angeles, a konkretnie do basenu San Gabriel.

Zgodnie ze swoim zobowiązowaniem do stosowania całościowego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych firma Ecolab zdecydowała się wdrożyć w 2016 r. międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewarship (AWS) w swojej placówce w Carson oraz wdrożyła wersję 2.0 w 2020 r. Obiekt nadal jest na bieżąco z wymaganiami AWS, aby utrzymać podstawową certyfikację.


Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Carson ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cel związany z redukcją zużycia wody na tonę produktu o 13%  do 2022 roku w porównaniu do stanu wyjściowego z roku 2018. Bazując na poprzednich projektach usprawniających, zakład potrakował priorytetowo montaż wolumetrycznych przepływomierzy, optymalizację programu połuczyn, ograniczenie zużycia naturalnych zasobów wody, analizę i ponowne wdrożenie planu bezpieczeństwa wodnego w placówce i wdrożenie polityki suchych podłóg.

Przeprowadzono badania prawdopodobieństwa, aby zobrazować wpływ ograniczenia zużycia wody, kapitał i koszty operacyjne rozwiązań. Wykorzystano także narzędzie Ecolab Water Risk Monetizer, aby poznać ryzyko związane z gospodarką wodną w placówce oraz potraktowano priorytetowo wdrożenie projektów ograniczających zużycie wody, by uzyskać oszczędności. Spośród pięciu korzyści standardu AWS związanego z wodą, placówka w Carson skoncentrowała się na zrównoważonej gospodarce wodnej i zachowaniu dobrego stanu jakościowego wody. Zakład zamierza także w jeszcze większym stopniu skupić się na bezpieczeństwie wody, sanityzacji i działaniach higienicznych (WASH).

annual savings infographic

Mając na celu poprawę ogólnego stanu lokalnych działów wodnych oraz w ramach celów Ecolab na rok 2030, nadaliśmy priorytet certyfikacji AWS w działach wodnych wysokiego ryzyka, w których prowadzimy działalność.

AWS Certification Plant Imagery

Łączne roczne ograniczenie zużycia wody o 419,000 miliona galonów (1580 m3), co stanowi równowartość 11,100 USD​​​​​​​ oszczędności skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Instalacja wolumetrycznych przepływomierzy na zbiorniku wody zasilającej kocioł, instalacja urządzenia do odwróconej osmozy, wieży chłodniczej i systemu wody demineralizowanej w celu dokładniejszego monitorowania zużycia wody w zakładzie. W 2021 roku zostały zainstalowane dodatkowe przepływomierze.
 • Wdrożenie systemu zbierania pomysłów związanych z oszczędzaniem wody od wszystkich pracowników zakładu. Zachęca to wszystkich pracowników do postrzegania wody jako wspólnego zasobu i motywuje do podejmowania wspólnych działań, które przeradzają się w dyskusje dotyczące oszczędzania wody podczas miesięcznych przeglądów działalności.
 • Ciągłe usprawnienia programu popłuczyn do odzyskiwania i ponownego wykorzystywania wody z pierwszego płukania w przypadku 75% wytworzonych produktów, co przekłada się na oszczędność 131 000 galonów (496 m3) wody rocznie.
 • Ograniczenie wykorzystania wody do kształtowania krajobrazu o 75%.
 • Analiza i ponowne wdrożenie planu bezpieczeństwa wodnego w zakładzie.
 • Optymalizacja planowania produkcji w celu zminimalizowania popłuczyn pomiędzy partiami, co przekłada się na oszczędność około 13 000 galonów (49 m3) wody rocznie i ponad 130 godzin roboczych.
 • Wprowadzenie zasady suchych podłóg w celu ograniczenia ilości popłuczyn powstających w trakcie napełniania. Przełożyło się to na oszczędność 15 000 galonów (57 m3) wody każdego roku.

Trwają następujące projekty:

 • Uruchomienie programu identyfikacji wycieków pary, skutkującego zastąpieniem wielu pomp parowych i pochłaniaczy pary w celu ograniczenia zużycia wody i energii. Konsultacje eksperckie i ocena są w toku.
 • Dodatkowa redukcja zużycia wody w procesach kształtowania krajobrazu.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

 • Pozytywny wpływ na zużycie wody | Średnia roczna redukcja zużycia wody o 419,000 milionów galonów (1580 m3)​​​​​​​ skutkująca 3% redukcją zużycia wody na tonę produktu zrealizowaną w 2022 r. w stosunku do stanu wyjściowego w 2018r.
 • Skutki ekonomiczne | Średnio 11,100 USD oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko 
Graph showing water withdrawal and water intensity decreasing from 2018 to 2022

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu kierownik zakładu jest odpowiedzialny za ogólną zgodność przepisów dotyczących ścieków oraz zgodność z pozwoleniami, a także za odprowadzanie ścieków i monitorowanie pH. Kierownik ds. konserwacji jest odpowiedziany za badanie ścieków, odprowadzanie ścieków i monitorowanie poziomu pH. Kierownik zakładu jest ostatecznie odpowiedzialny za ogólną zgodność z przepisami o ściekach, badanie ścieków, aktualizowanie przepisów, odprowadzanie ścieków i monitorowanie poziomu pH.

Na poziomie korporacji, zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowiska firmy Ecolab w inicjatywach Water Stewardship oraz Global SHE są publicznie dostępne i służą jako zobowiązanie oraz wytyczne w kwestii problemów związanych z wodą i zgodności.  Informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi wody są dostępne na żądanie.

W 2020 r. firma Ecolab ogłosiła swoje członkostwo w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód (Water Resilience Coalition), branżowej inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact CEO Water Mandate. Celem Koalicji jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody w korporacjach oraz zachowanie światowych zasobów wody pitnej poprzez wspólne działania w dorzeczach cierpiących na niedobór wody oraz ambitne, wymierne zobowiązania.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab w Carson prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania zakładu i powiązanych z nim partnerów obejmują niedobór wody z powodu ograniczonej ilości śnieżników z istniejących źródeł wody, starzenia się infrastruktury wodnej, odpływu wody miejskiej, intruzji wód słonych do wód gruntowych i zmniejszenia ilości terenów podmokłych oraz gatunków. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód, a jednym z nich jest certyfikowany zakład AWS Ecolab w City of Industry (COI) w Kalifornii.

Zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi poza zakładem obejmuje bliską współpracę z przedsiębiorstwem wodociągowym Calwater w celu podjęcia spójnych działań związanych z obszarem zlewisk. Firma Ecolab bierze udział w inicjatywie California Water Action Collaborative (CWAC) i należy do grupy roboczej Południowego Wybrzeża (w ramach CWAC). Zespół Ecolab uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach, aby być na bieżąco ze wspólnymi wyzwaniami i wysiłkami związanymi z zużyciem wody w Kalifornii. Ecolab aktywnie poszukuje projektów działań zbiorowych w regionie, które są zgodne z celami firmy dotyczącymi uzupełniania zasobów. 

Firma Ecolab jest członkiem publicznej grupy zajmującej się przepisami dotyczącymi zasobów wodnych w Waszyngtonie D.C., która opowiada się za polityką dotyczącą zasobów wodnych, skupiając się głównie na obszarze Kalifornii. W 2022 r. firma Ecolab kontynuowała angażowanie się w globalne działania Alliance for Water Stewardship, dzieląc się strategią wodną firmy podczas licznych prelekcji i webinarów AWS oraz zachęcała inne międzynarodowe korporacje do dołączenia do AWS.


_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.

Zobacz wszystkie historie