Ecolab Lerma Mexico Plant Employees

Zakład Ecolab w Lermie w Meksyku uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku Standardu Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 2021 listopada | Aktualizacja 16 stycznia 2024 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab znajdujący się w Lermie w Meksyku jest mieszalnią, która tworzy głównie rozwiązania i produkty do uzdatniania wody. Zakład w Lermie czerpie wodę z warstwy wodonośnej Valle de Toluca. Ścieki są oczyszczane przez zewnętrzną oczyszczalnię ścieków i ostatecznie odprowadzane do rzeki Lerma.

Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do stosowania całościowego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych wysokiego ryzyka firma Ecolab wdrożyła międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewarship (AWS) w swoim zakładzie w Lermie. 

Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Lermie ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cele Ecolab na rok 2030 i zmniejszyć wpływ na stan wód o 40% na jednostkę produkcji w całej działalności oraz dalsze przywracanie większej niż 50% bezwzględnej objętości poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka.​​​​​​​ Zgodnie z tymi założeniami, celem lokalnego zespołu było zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu średnio o 3% każdego roku od 2018 r. do 2030 r.

Możliwości ograniczenia zużycia wody zostały zidentyfikowane w następujących obszarach: zbieranie wody deszczowej, modernizacja toalet, odzyskiwanie kondensatu oraz odwrócona osmoza: projekt mający na celu poprawę obiegu wody. Priorytetyzacja tych możliwości wymagała współpracy między zespołami ds. korporacyjnego zrównoważonego rozwoju, inżynierii, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w Lermie.

Kompleksowa ocena ryzyka została przeprowadzona z wykorzystaniem informacji z narzędzia Smart Water Navigator firmy Ecolab w celu zidentyfikowania wspólnych i lokalnych wyzwań związanych z wodą. Wdrażanie projektów ograniczających pobór wody zostało spriorytetyzowane pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wpływu na poziomie zakładu i zainteresowanych podmiotów społeczności. Spośród pięciu wyników standardu AWS dotyczących wody zakład Lerma skupił się na zrównoważonej gospodarce wodnej oraz dobrym stanie jakości wody, równoważąc znaczenie i ryzyko dla obiektu.

Roczna oszczędność

 • Water eROI icon

  Wody
  858,000

  galonów zmiejszonej ilości wody
  (3,250 m3)

 • Całkowita wartość dostarczona:

  $12,800
  USD oszczędności skorygowanych o ryzyko 

Mając na celu poprawę ogólnego stanu lokalnych działów wodnych oraz w ramach celów Ecolab na rok 2030, nadaliśmy priorytet certyfikacji AWS w działach wodnych wysokiego ryzyka, w których prowadzimy działalność.

AWS Certification Plant Imagery

Całkowita roczna redukcja zużycia wody o 858 000 galonów (3250 metrów sześciennych), która jest równoważna oszczędnościom kosztów skorygowanym o ryzyko w wysokości 12 800 USD.

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Wdrożenie systemu zbierania wody deszczowej do wykorzystania w systemie zraszaczy awaryjnych
 • Instalacja wysokowydajnej instalacji sanitarnej
 • Instalacja systemu odzysku kondensatu
 • Optymalizacja procesów mycia wyposażenia procesowego
 • Poprawa wydajności systemu wody dejonizowanej
 • Usprawniona automatyzacja systemu kotłowego

Następujące projekty są rozpatrywane jako przyszłe ulepszenia:

 • Dalsza optymalizacja pracy kotła
 • Rozbudowa systemu zbierania wody deszczowej
 • Projekt obiegu zamkniętego ścieków
 • Rozszerzenie procesu odzysku kondensatu
 • Rozszerzenie procesu odzysku kondensatu na dodatkowe obszary obiektu
 • Monitorowanie i optymalizacja wieży chłodniczej 

Połączone wysiłki przyczyniły się do postępów zakładu w Lermie w realizacji celu, jakim jest redukcja średniego zużycia wody o 3% z roku na rok.

Ecolab’s Lerma, Mexico Plant Map

Wydajność

Pozytywny wpływ na stan wód | Łączne roczne ograniczenie zużycia wody o 858,000 galonów (3,250 metrów sześciennych) stanowiące równowartość 24% ograniczenia zużycia wody na tonę produktu w porównaniu do stanu wyjściowego na rok 2018

Skutki ekonomiczne | 12 800 USD oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko

Water intensity and water withdrawal progress from 2018-2022 at Lerma plant. 35% reduction of withdrawal and 24% reduction of water intensity from 2018 baseline, achieving better than 2022 target.

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, konserwator obiektu jest odpowiedzialny za badania ścieków, zużycie wody oraz projekty związane z wodą. Zakładowy kierownik ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami dotyczącymi wody, a dział jakości jest odpowiedzialny za jakość wody wpływającej.

Aby utrzymać dobrą jakość wody wpływającej do zakładu, codziennie przeprowadzane są wewnętrzne badania wody, a także coroczne badania ścieków przez firmę zewnętrzną. Ścieki są badane przez zewnętrzną oczyszczalnię i raport o ich jakości jest składany co miesiąc. W przypadku wycieku lub wystąpienia problemów związanych z wodą zakład posiada solidny plan reagowania na takie zdarzenia, który obejmuje analizę pierwotnej przyczyny incydentu, przegląd przez zespół kierowniczy, dokumentację na wewnętrznej platformie sprawozdawczej oraz komunikację strategii łagodzenia skutków podczas comiesięcznych spotkań w zakładzie. W zeszłym roku w zakładzie nie było przypadków naruszeń przepisów związanych z wodą.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi oraz stanowisko Ecolab w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska są publicznie dostępne i służą jako zobowiązania oraz wsparcie dotyczące kwestii związanych z wodą oraz zgodności z przepisami. Stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi formalizuje globalne zobowiązanie Ecolab na rzecz odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi poprzez identyfikowanie możliwości dla firmy i jej klientów do wykorzystywania zasobów wodnych w sposób przynoszący korzyści dla biznesu, społeczności oraz natury. Stanowisko w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska Ecolab określa zobowiązanie firmy do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i praktyk środowiskowych oraz wydajności w operacjach globalnych.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab w Lermie prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania dla zakładu i odpowiednich, lokalnych interesariuszy obejmują niedobory wody oraz jej jakość. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód i dzieli się swoją podróżą do certyfikacji AWS z zainteresowanymi stronami w lokalnych zasobach wodnych. Ecolab współpracuje z H2O Lerma, projektem społecznym mającym na celu poprawę jakości wody w rzece Lerma. W ramach tego projektu zbierane są skorupki jaj, które są wykorzystywane do tworzenia filtrów wody. Aby przyczynić się do uzdrawiania ważnych obszarów związanych z wodą, 100 wolontariuszy z zakładów Ecolab w Lermie i Cuautitlán Izcalli w Meksyku we współpracy z The Nature Conservancy (TNC) i ProNatura zasadziło 2000 drzew w społeczności San Andres Totoltepec w mieście Meksyk w 2019 r.

W 2022​​​​​​​ roku ponad 90 wolontariuszy z zakładów w Cuautitlán i Lerma pomagało budować przenośne cysterny dla rodzin o niskich dochodach w społeczności Piedra Grande, Huixquilucan w stanie Meksyk. Cysterny te umożliwią im magazynowanie i filtrowanie wody, która może być wykorzystana do spożycia przez ludzi i zwierzęta lub do produkcji żywności. Z pracy wolontariuszy skorzysta 20 rodzin i ponad 200 osób.

Poza lokalnymi działaniami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi globalny program Ecolab Solutions for Life wspiera misję firmy na rzecz zachowania i ochrony wody pitnej we współpracy z dwiema globalnymi organizacjami pozarządowymi: TNC i Project WET Foundation.

This case study was created to comply with AWS indicators 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 and 5.5.3. For more information, please contact sustainability@ecolab.com.


Dodatkowe historie dotyczące zarządzania zasobami wodnymi

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.