Klerwipe™ Sporicidal Enhanced Peroxide - Pouch Wipes

Klerwipe™ Sporicidal Enhanced Peroxide - Pouch Wipes

Ecolab Klerwipe™ Sporicidal Enhanced Peroxide to sterylne chusteczki o niskiej zawartości cząstek stałych, nasączone ulepszoną mieszanką 1,5% nadtlenku wodoru. Mieszanka środków biobójczych jest filtrowana do 0,2 mikrona i sterylnie napełniana w przepływie laminarnym klasy A oraz podwójnie pakowana w pomieszczeniu sterylnym klasy B. Sterylne, gotowe do użycia i bezpieczne ściereczki sporobójcze do stosowania rotacyjnego na małych powierzchniach w zamykanej saszetce z materiałem Klertear™ na zewnętrznym zamknięciu.

Cechy i korzyści

  • Zastosowanie: Codzienna dezynfekcja dużych i małych powierzchni, w tym dezynfekcja transferowa.
  • Działanie: Bakteriobójczy, drożdżobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy
  • Format: Dostępne w postaci ściereczek w saszetce i szmatek do mopa. Wszystkie formaty są pakowane podwójnie.
  • Zgodność: Nadaje się do mycia różnych powierzchni w pomieszczeniach sterylnych oraz jest kompatybilny z serią produktów Klercide™ i Klerwipe™.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.