Cleen software image, Life sciences images for web pages

CLEEN firmy Ecolab: Cyfrowo ulepszone czyszczenie i walidacja

Ochrona jakości. Zapewnienie zgodności. Zwiększenie wydajności.

Modernizing Cleaning Validation e-Book

Modernizacja walidacji mycia

Wraz z biegiem czasu, wzrostu kosztów oraz złożoności wyzwań związanych z walidacją mycia, doświadczone firmy z przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego budują swoją przewagę na podstawie inteligentniejszego podejścia do walidacji mycia.

Czym jest CLEEN?

CLEEN firmy Ecolab to platforma cyfrowa stworzona w celu przekształcenia sposobu, w jaki organizacje zajmujące się przemysłem farmaceutycznym i kosmetycznym zarządzają krytycznymi praktykami biznesowymi – od walidacji i projektowania procesów po ochronę integralności danych i dążenie do doskonałości operacyjnej.

CLEEN eliminuje zależność zespołów od papieru i oferuje przełomowe korzyści rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu dostaw produkcyjnych, specjalizując się w walidacji procesów czyszczenia i zgodności z SOP.

Clipboard Icon

Zmniejszenie ryzyka braku zgodności

Wzmocnij swój program walidacji dzięki inteligentnym zaleceniom i wskazówkom dotyczącym wymogów prawnych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.


Zmniejsz codzienne ryzyko związane ze zgodnością z przepisami dzięki cyfrowym blokadom procesów, wglądowi w czasie rzeczywistym w czynności podejmowane przez operatorów oraz panelom analitycznym i alertom dotyczącym trendów.

Checkmark on a shield icon

Jakość wydajności

Digitalizacja przepływów pracy i wykorzystanie analiz w czasie rzeczywistym do identyfikacji nieefektywności i możliwości poprawy.


Przyspieszenie walidacji czyszczenia i skrócenie czasu przełączania przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów użytkowych związanych z czyszczeniem i przesunięciu siły roboczej do innych obowiązków zwiększających wartość.

Arrows pointing up with a $ symbol

Zwiększenie przychodów

Przyspiesz zgodne z przepisami przezbrajanie i osiągnij do 8% wyższą dostępność sprzętu – zapewniając znaczący wzrost wydajności produkcji.


Wykorzystaj sprawne protokoły zmiany, aby szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek i łatwiej zdobywać nowe możliwości biznesowe.


Cyfryzacja strategii walidacji mycia z CLEEN


Cykl życia CLEEN

Laptop computer


Cyfrowo ulepszone czyszczenie i walidacja

Twórz poparty naukowo i oparty na najlepszych praktykach program czyszczenia i walidacji czyszczenia, wykorzystując wskazówki ekspertów wbudowane bezpośrednio w platformę CLEEN i wsparcie ekspertów Ecolab na żądanie, który sprosta najtrudniejszym wyzwaniom i spełni najwyższe standardy wydajności, jakości i bezpieczeństwa.

Clipboard with checkmark


Automatyzacja i przyspieszenie procesów walidacji czyszczenia

Łatwe przeprowadzanie zgodnych z przepisami walidacji w jednej trzeciej czasu dzięki dynamicznemu kreatorowi protokołów walidacji czyszczenia CLEEN, automatycznym obliczeniom i wbudowanym wskazówkom ekspertów, aby sprostać największym wyzwaniom i spełnić wymagane przepisy dotyczące jakości, bezpieczeństwa i wydajności.

Gears with arrows


Cyfryzacja procesów w celu ich wydajnej i zgodnej z przepisami realizacji

Twórz wysoce zautomatyzowane, samowzmacniające się przepływy pracy za pomocą cyfrowych dzienników z instrukcjami krok po kroku i blokadami procesów, aby wspierać zgodność operatora z procedurami SOP.

Up arrow with mag glass


Pełna pewność dzięki widoczności i kontroli w czasie rzeczywistym

Uzyskaj kompleksową ścieżkę danych dotyczących przepływów pracy walidacji, a także realizacji procesów dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym, alertom i zarządzaniu zgodnością z dowolnego miejsca.​​​​​​​ Wyświetlacze CLEEN pokazują to, co musisz wiedzieć w skrócie – kluczowe wskaźniki KPI dotyczące jakości, wydajności i zgodności – i pozwalają zarządzać wyjątkami, skupiając uwagę tam, gdzie jest to potrzebne.

Chart with Dollar sign


Odblokuj wgląd w analitykę, aby zwiększyć wydajność, efektywność i elastyczność

Wykorzystaj dane generowane przez cyfrowe przepływy pracy i zastosuj zaawansowaną analitykę. Używaj CLEEN do porównywania wydajności i identyfikowania trendów oraz możliwości zwiększenia produkcji przy jednoczesnej ochronie jakości. Wykorzystaj specjalistyczną wiedzę Ecolab do tworzenia niestandardowych protokołów walidacji czyszczenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w celu ciągłej poprawy wydajności i efektywności.

CLEEN Work Instructions Screenshot

Moduł cyfrowego dziennika dla operacji CLEEN

Digitalizacja procedur SOP w celu zwiększenia wydajności i zgodności.

CLEEN Validation Module Screenshot

Moduł walidacji CLEEN

Modernizacja walidacji czyszczenia dzięki inteligentnej automatyzacji


Gotowe połączenia danych dla szybkich integracji

ERP | QMS | LMS | DMS | SSO | EM


Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Zgodna i skalowalna infrastruktura chmurowa

Zgodność z normami GxP, certyfikat ISO 27001
Centra danych

 • Centra danych są certyfikowane przez 3 niezależnych audytorów na zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 27001.
 • Dostępne i wdrożone wytyczne GxP

Logowanie jednokrotne i protokół LDAP

 • Logowanie jednokrotne (SSO) i protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) umożliwiają uwierzytelnianie użytkowników w systemach
 • Możliwość konfiguracji przez zespół IT klienta

Ocena podatności na zagrożenia i
testy penetracyjne

 • Okresowy test VAPT
 • Wykonane przez certyfikowaną ​​​​​​ stronę 3​​​​​​​.
 • Wyniki są udostępniane klientom na żądanie

Kompleksowe szyfrowanie danych
dla maszyn wirtualnych

 • Szyfrowanie po stronie serwera z użyciem PMK
 • Dane wysyłane do lub z Leucine są szyfrowane podczas przesyłania przy użyciu 256 bitowego szyfrowania.

Biała lista domen

 • Zezwalaj lub zabraniaj domenom dostępu do platformy
 • Konfiguracja przez zespół IT klienta
FDA 21 CFR Partt 11 Compliance logo

Kopie zapasowe i odzyskiwanie po awarii

 • Dostępne są codzienne kopie zapasowe
 • Regiony odzyskiwania danych po awarii
 • Pełne i przyrostowe kopie zapasowe


Powiązane rozwiązania w zakresie branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Platforma CLEEN firmy Ecolab płynnie uzupełnia pełne portfolio sprawdzonych rozwiązań i innowacyjnych chemikaliów Ecolab w szeregu operacji produkcyjnych w zakresie baranży farmaceutycznej i kosmetycznej.

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z powiązanymi rozwiązaniami