CLEEN Validation Module Screenshot

Moduł walidacji CLEEN

Inteligentne rozwiązanie stworzone w celu usprawnienia, automatyzacji i standaryzacji walidacji czyszczenia dla organizacji zajmujących się przemysłem farmaceutycznem i kosmetycznym.

Modernizing Cleaning Validation e-Book

Modernizacja walidacji mycia

Wraz z biegiem czasu, wzrostu kosztów oraz złożoności wyzwań związanych z walidacją mycia, doświadczone firmy z przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego budują swoją przewagę na podstawie inteligentniejszego podejścia do walidacji mycia.

Modernizacja walidacji czyszczenia dzięki inteligentnej automatyzacji

Tutaj można dodać podtytuł opisowy i SEO

Certificate Icon

Zapewnienie zgodności z przepisami

W oparciu o stale aktualizowane wytyczne regulacyjne i dogłębną wiedzę specjalistyczną Ecolab, otrzymuj wskazówki w aplikacji podczas tworzenia walidacji czyszczenia. Automatycznie obliczaj limity przenoszenia i najgorsze rankingi produktów oraz wykorzystuj automatyczne blokady zgodności dla CHT/DHT.

Time Clock Icon

Przyspieszenie ponownej weryfikacji

Otrzymuj dynamiczne powiadomienia, gdy zmiana operacyjna wymaga ponownej walidacji — wraz z automatycznie wygenerowanymi nowymi dokumentami do przeglądu.

Stack of papers icon

Uproszczenie przygotowania do audytu

Automatycznie generuj raporty walidacyjne i przechowuj wszystkie niezbędne informacje we wbudowanym portalu audytowym, aby uzyskać natychmiastowy dostęp, który umożliwia ciągłą gotowość do audytu przy minimalnym obciążeniu administracyjnym.

Najważniejsze funkcje walidacji czyszczenia

 • Wstępnie załadowane wskazówki dotyczące walidacji
  Natychmiastowe wykonywanie obliczeń walidacyjnych i automatyczne generowanie nowych protokołów walidacji w ciągu kilku sekund, aby znacznie przyspieszyć procesy walidacji czyszczenia i uprościć wyzwanie, jakim jest bycie na bieżąco z najnowszymi wytycznymi regulacyjnymi.
 • Kompleksowa cyfrowa ścieżka audytu
  Przygotuj się na inspekcję w dowolnym dniu i o dowolnej porze dzięki natychmiastowemu dostępowi do wszystkich wymaganych materiałów pomocniczych — z pełnym zaufaniem do integralności danych.
 • Zautomatyzowane alerty
  Przyspiesz przegląd walidacji czyszczenia i natychmiast otrzymuj powiadomienia, gdy nowy dokument jest gotowy do przeglądu lub gdy wymagana jest nowa walidacja.
 • Zalecenia oparte na ryzyku (i najgorszym przypadku)
  Otrzymuj zalecenia i wyprzedzaj trendy lub pojawiające się usterki, aby wspierać nowoczesny, oparty na ryzyku program bezpieczeństwa i jakości produktów.


Gotowe połączenia danych dla szybkich integracji

ERP | QMS | LMS | DMS | SSO | EM


Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Zgodna i skalowalna infrastruktura chmurowa

Zgodność z normami GxP, certyfikat ISO 27001
Centra danych

 • Centra danych są certyfikowane przez 3 niezależnych audytorów na zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 27001.
 • Dostępne i wdrożone wytyczne GxP

Logowanie jednokrotne i protokół LDAP

 • Logowanie jednokrotne (SSO) i protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) umożliwiają uwierzytelnianie użytkowników w systemach
 • Możliwość konfiguracji przez zespół IT klienta

Ocena podatności na zagrożenia i
testy penetracyjne

 • Okresowy test VAPT
 • Wykonane przez certyfikowaną ​​​​​​ stronę 3​​​​​​​.
 • Wyniki są udostępniane klientom na żądanie

Kompleksowe szyfrowanie danych
dla maszyn wirtualnych

 • Szyfrowanie po stronie serwera z użyciem PMK
 • Dane wysyłane do lub z Leucine są szyfrowane podczas przesyłania przy użyciu 256 bitowego szyfrowania.

Biała lista domen

 • Zezwalaj lub zabraniaj domenom dostępu do platformy
 • Konfiguracja przez zespół IT klienta
FDA 21 CFR Partt 11 Compliance logo

Kopie zapasowe i odzyskiwanie po awarii

 • Dostępne są codzienne kopie zapasowe
 • Regiony odzyskiwania danych po awarii
 • Pełne i przyrostowe kopie zapasowe


Powiązane rozwiązania w zakresie branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Platforma CLEEN firmy Ecolab płynnie uzupełnia pełne portfolio sprawdzonych rozwiązań i innowacyjnych chemikaliów Ecolab w szeregu operacji produkcyjnych w zakresie baranży farmaceutycznej i kosmetycznej.

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z powiązanymi rozwiązaniami