Medicarine 300 tablets packshot

Medicarine

Medicarine, zawierająca jako substancję aktywną chlor, jest preparatem o szerokim spektrum działania, mogącym znaleźć zastosowanie w każdym szpitalu.

  • Wysoce efektywna substancja aktywna
  • Łatwa w stosowaniu
  • Aktywna w obecności zanieczyszczeń organicznych


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Główne cechy Korzyści
Szerokie spektrum działania Skuteczna dezynfekcja
Zawiera jako substancję aktywną chlor Szybkie działanie wirusobójcze i prątkobójcze – również w obecności wysokiego obciążenia substancją organiczną.
Preparat ma postać tabletek Łatwe dozowanie, nie wymaga stosowania pomocy aplikacyjnych ani urządzeń dozujących.
Wszechstronne zastosowanie Preparat może być stosowany w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

  1. Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Do dezynfekcji sanitariatów po ich uprzednim umyciu.
  2. Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Obszar zastosowań (1)

Przygotować roztwór preparatu rozpuszczając 1 tabletkę w 1,5 l wody (działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze) lub 2 tabletki na 1,5 l wody (działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze). Przygotowanym roztworem zdezynfekować powierzchnię lub zanurzyć w nim dezynfekowane przedmioty, odczekać 15 minut.

Obszar zastosowań (2)

Przygotować roztwór preparatu rozpuszczając 6 tabletek w 1,5 l wody. Tak przygotowanym roztworem zmywać zanieczyszczone powierzchnie, odczekać 15 minut. Rozlaną krew, wydzieliny, wydaliny zalać roztworem zawierającym 10 000 ppm po 15 min. zebrać jednorazowymi ręcznikami.

Obszar zastosowań (3)

Dezynfekowane przedmioty zanurzyć w uprzednio przygotowanym roztworze preparatu: 6 tabletek w 1,5 l wody - czas działania 15 min. lub 4 tabletki w 1,5 l wody - czas działania 30 min.

Obszar zastosowań (4)

Przygotować roztwór preparatu rozpuszczając 10 tabletek w 1,5 l wody. Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek przeprowadzić dezynfekcję poprzez zmycie powierzchni preparatem. Dezynfekowane przedmioty (kaczka, basen) zanurzyć w roztworze. Czas działania 15 min. przypadku powierzchni zanieczyszczonych roztwór po upływie czasu działania (15 min.) wraz z zanieczyszczeniami usunąć przy pomocy ręczników jednorazowych, a następnie przeprowadzić powtórną dezynfekcję przy pomocy roztworu preparatu Medicarine®.

SKŁAD

Każda tabletka o masie 2,72 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru.

100 zawiera następujące ilości substancji czynnej: 99,6 g dichloroizocyjanuranu sodu.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.


Zachowaj ostrożność podczas stosowania produktów biobójczych i wyrobów medycznych. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacjami o produkcie.