1. Strona główna
  2. Nasze rozwiązania
  3. Nasza oferta
  4. Klercide™ – Produkty do usuwania osadów i mycia
  5. Klercide™ WFI Quality Water
Klercide sterile water for injection quality water in a spray bottle and a larger jug with small text written on the label.

Klercide™ Water for Injection (WFI) Quality Water

Ecolab Klercide™ WFI Quality Water nadaje się do stosowania na powierzchniach mających kontakt z produktem. Jest produkowany z najwyższej jakości wody do iniekcji o gwarantowanym poziomie endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Klercide™ WFI nadaje się do rozcieńczania sterylnych koncentratów w celu utrzymania wymaganej jakości produktu dla pomieszczeń sterylnych o podwyższonej klasie czystości.

Cechy i korzyści wody do iniekcji

  • Zastosowanie: Usuwanie pozostałości i rozcieńczanie środków dezynfekcyjnych.
  • Pozostałości: Produkt o niskim profilu pozostałości. Ilość endotoksyn gwarantowana na poziomie do <0,25 EU>.
  • Format: Butelka z rozpylaczem zawiera opatentowany system SteriShield™ Delivery System (SDS), który zapewnia sterylność zawartości przez cały czas użytkowania. Dostępny w butelce ze spryskiwaczem lub zamykanym pojemniku. Wszystkie formaty są pakowane podwójnie.
  • Kompatybilność: Ecolab Klercide WFI jest produktem kompatybilnym z szeroką gamą środków stosowanych do powierzchni pomieszczeń sterylnych oraz ze środkiem Klercide™, jak również nadtlenkiem oraz gamą ściereczek Klerwipe™ do pomieszczeń sterylnych.

 

Powiązane produkty do usuwania osadów i mycia Klercide™

No related product pages were found.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

No related solution pages were found.