Zawaansowane szkolenie na temat Załącznika 1
Seria webinarów

Dowiedz się więcej o nowych wymaganiach załącznika 1 oraz jak spełnić wymagania dotyczące zgodności przed upływem terminu dzięki naszej nowej serii webinariów.

Annex 1 Masterclass Webinar Series - Group of Ecolab experts

Szkolenia na temat mycia, dezynfekcji oraz biodekontaminacji:

Madison Hoal

Używane środki dezynfekcyjne

Wtorek 24 stycznia 2023 r. o 11 rano czasu EST

Prowadzący
Madison Hoal, globalny konsultant techniczny

David Collins

Wybór formatu środka dezynfekcyjnego

Wtorek 31 stycznia 2023 r. o 11 rano czasu EST

Prowadzący
David Collins, kierownik projektów technicznych dla klientów globalnych

David Keen

Usuwanie pozostałości po środkach dezynfekcyjnych

Wtorek 7 lutego 2023 r. o 11 rano czasu EST

Prowadzący
David Keen, Dyrektor ds. usług konsultacyjnych w zakresie mikrobiologii i walidacji

Don Singer

Walidacja środków dezynfekcyjnych

Wtorek 14 lutego 2023 r. o 11 rano czasu EST

Prowadzący
Don Singer, Starszy konsultant techniczny ds. mikrobiologii

Helen Gates

Przenoszenie materiału

Wtorek 21 lutego 2023 r. o 11 rano czasu EST

Prowadzący
Helen Gates, Starszy strategiczny konsultant techniczny

Looking down on a table in a lab - the new Annex 1 regulations

Regulacje wynikające z nowego Załącznika 1: Dlaczego są ważne i jak możemy pomóc?

Załącznik 1 będzie miał wpływ na obiekty i firmy spoza rynku UE. Dowiedz się, jak nasi globalni eksperci mogą pomóc w odpowiednim wyborze środków do czyszczenia i dezynfekcji.

Obejrzyj materiał wideo: Wpływ Załącznika 1 na mycie i dezynfekcję

Załącznik 1 wyraźnie odróżnia etap mycia od etapu dezynfekcji.Nasi eksperci pomogą Ci spełnić wymagania wynikające z Załącznika 1

Nasza seria webinariów skupi się na tych sześciu kluczowych kwestiach dotyczących mycia, dezynfekcji oraz biodekontaminacji:

Strategia kontroli zanieczyszczeń (Contamination Control Strategy, CCS)

Strategia kontroli zanieczyszczeń (Contamination Control Strategy, CCS)

Czyszczenie i dezynfekcja są wymienione jako kluczowe elementy, które powinny być włączone do strategii kontroli zanieczyszczeń (Contamination Control Strategy, CCS). W strategii powinne być wyszczególnione ryzyka zanieczyszczenia, skuteczność środków kontroli oraz działania monitorujące.

Ecolab zapewnia kompleksową usługę oceny umożliwiającą spełnienie wymagań Załącznika 1 dotyczących CCS.

„Strategia kontroli zanieczyszczeń (CCS) powinna być wdrożona w całym zakładzie w celu zdefiniowania wszystkich krytycznych punktów kontroli i oceny skuteczności wszystkich kontroli (projektowych, proceduralnych, technicznych i organizacyjnych) oraz środków monitorowania zastosowanych w celu zarządzania ryzykiem dla jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego”.

(EudraLex tom 4 Załącznik 1 2.3)

Wybór produktu

Wybór produktu

Zapewniono większą przejrzystość co do rodzajów potrzebnych środków, z rozróżnieniem na wykonywanie etapu czyszczenia przed procesem dezynfekcji, a także podkreślono potrzebę odpowiedniej certyfikacji jakości wykorzystywanych produktów.

Stworzona w pomieszczeniach sterylnych z myślą o pomieszczeniach sterylnych gama rozwiązań kontroli zanieczyszczeń od Ecolab została zaprojektowana w celu osiągnięcia zgodności z przepisami przemysłowymi.

„Środki dezynfekcyjne używane w strefach klasy C i D mogą również wymagać sterylności, jeżeli zostało to określone w CCS. W przypadku, gdy środki dezynfekcyjne i detergenty są rozcieńczane / przygotowywane przez producenta produktów sterylnych, powinno się to odbywać w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu i powinny być one monitorowane pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego”.

(EudraLex tom 4 Załącznik 1 4.35)

Pozostałości po środkach dezynfekcyjnych

Pozostałości po środkach dezynfekcyjnych

Pozostałościami środków dezynfekcyjnych należy zajmować się wykorzystując podejście oparte na stopiu ryzyka oraz skupiając się na ich usunięciu w celu zapewnienia skutecznej dezynfekcji.

Z naszą ofertą produktów pozostawiających mało pozostałości oraz szczegółowymi danymi technicznymi, Ecolab zapewnia proaktywne wsparcie, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z pozostałościami.

„Programy czyszczenia powinny w skuteczny sposób usuwać pozostałości środków dezynfekcyjnych”.

(EudraLex tom 4 Załącznik 1 4.33)

Używane środki dezynfekcyjne

Używane środki dezynfekcyjne

W obiekcie ma być używany więcej niż jeden rodzaj środka dezynfekcyjnego, w tym okresowe stosowanie środka dezynfekcyjnego działającego na przetrwalniki grzybów i bakterii.

Ecolab projektuje systemy czyszczenia i dezynfekcji na zamówienie, aby dostosować je do potrzeb kontroli zanieczyszczeń w Twoim obiekcie.

„Należy stosować więcej niż jeden rodzaj środka dezynfekującego, aby zapewnić, że ich jednoczesne zastosowanie jest skuteczne wobec bakterii i grzybów. Dezynfekcja powinna obejmować okresowe stosowanie środka sporobójczego”.

(EudraLex tom 4 Załącznik 1 4.33)

Looking down on a table in a cleanroom

Walidacja

Istnieje wyraźny nakaz walidacji procesu dezynfekcji. Badania walidacyjne powinny wykazać przydatność oraz skuteczność środka dezynfekcyjnego na powierzchniach i w sposób, w jaki jest on używany.

Zespół globalnych konsultantów technicznych Ecolab zapewnia zasoby oraz wiedzę, aby sprostać wyzwaniom związanym z walidacją środków dezynfekcyjnych.

„Badania walidacyjne powinny wykazać przydatność oraz skuteczność środków dezynfekcyjnych w określonym sposobie ich stosowania i na danej powierzchni lub materiale reprezentacyjnym (jeżeli jest to uzasadnione) oraz powinny zawierać okresy ważności użytkowej przygotowanych środków”

(EudraLex tom 4 Załącznik 1 4.34)

Edukacja i szkolenia

Edukacja i szkolenia

Personel powinien odbyć odpowiednie szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem zasad związanych z ochroną produktów sterylnych, w tym tematów dotyczących czyszczenia, kontroli zanieczyszczeń oraz mikrobiologii.

Szeroki zakres materiałów edukacyjnych oraz praktycznych szkoleń jest dostępny, aby pomóc w zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych.

„Cały personel... Szkolenie to powinno obejmować podstawowe elementy mikrobiologii i higieny, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w pomieszczeniach sterylnych, kontroli zanieczyszczeń, technik aseptycznych...”.

(EudraLex tom 4 Załącznik 1 7.3)

Twoje rozwiązanie w zakresie zgodności z Załącznikiem 1 zaczyna się od globalnych ekspertów technicznych Ecolab

Ecolab może dostarczyć rozwiązania zapewniające zgodną z przepisami Strategię kontroli zanieczyszczeń dotyczącą czyszczenia, dezynfekcji i bioodkażania zawierającą:

  • Analizę ryzyka procesów bieżących oraz ryzyka z wykorzystaniem platform cyfrowych
  • Zapewnienie kompleksowych rozwiązań technicznych, np. wsparcie walidacji poprzez kompleksowe zarządzanie projektami w zakresie badania skuteczności środków dezynfekcyjnych (Disinfectant Efficacy Testing, DET)
  • Przegląd oraz wsparcie SOP i dokumentacji
  • Szkolenia z zakresu najlepszych praktyk

Dowiedz się więcej o tym, jak Ecolab może pomóc Ci zbudować plan działania do osiągnięcia zgodności z przepisami.

EudraLex tom 4

Dlaczego Załącznik 1 został zaktualizowany?

Załącznik 1 został zmodyfikowany w celu odzwierciedlenia zmian w technologii w ciągu ostatnich 10 lat, zharmonizowania z rozdziałami ICH dotyczącymi zarządzania ryzykiem jakości i farmaceutycznego systemu jakości oraz zapewnienia większej jasności interpretacji jego treści.

EudraLex tom 4
Tom 4 EudraLex obejmuje wytyczne dobrej praktyki wytwarzania (GMP), a Załącznik 1 jest poświęcony wytwarzaniu sterylnych produktów leczniczych.

Ecolab's new GTC webinar series

Kim są globalni konsultanci medyczni?

Nasza nowa seria webinariów GTC obejmie wszystkie aspekty opracowywania, tworzenia i utrzymywania systemu CCS, a także to, jak ekskluzywny program Ecolab może pomóc w łatwym udoskonaleniu systemu CCS obejmującego mycie, dezynfekcję i dekontaminację.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszym przeglądem Załącznika 1 lub chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak możemy pomóc w zachowaniu zgodności z nowym rozporządzeniem dotyczącym Załącznika 1, wypełnij i wyślij formularz. 

 

Formularz Life Sciences dotyczący Załącznika 1

Wypełnij i wyślij formularz, aby otrzymać informacje o zgodności z Załącznikiem 1.

* oznacza pole wymagane

Zaznaczenie „Tak” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Ecolab wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi, aktualnościami i innymi informacjami. Jeśli chcą Państwo pozostać klientami, ale nie otrzymywać wiadomości marketingowych, wystarczy przesłać swoje informacje bez zaznaczania tego pola.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.