Klercide UV Validation Torch in use

Sprzęt do walidacji dezynfekcji pomieszczeń sterylnych

Szkolenia w zakresie kontroli zanieczyszczeń są niezwykle ważne, jeśli mają być przestrzegane standardy GMP. Ecolab oferuje produkty, które zapewniają skuteczne szkolenie nowego personelu sterylnych pomieszczeń w zakresie różnych aspektów kontroli zanieczyszczeń. Można ich używać do regularnego testowania technik operatorów w celu utrzymania standardów operacyjnych.
Produkt biobójczy. Używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacjami o produkcie.

 

Life Sciences Pharma Brochure

Identyfikowanie specyficznych potrzeb pomieszczeń sterylnych dzięki naszym rozwiązaniom do pełnego wsparcia zakładu

Nasz doświadczony, dobrze przeszkolony i korzystający z pełnych zasobów globalnego lidera w zakresie higieny zespół Life Sciences dostarcza kompletne programy mycia i dezynfekcji.

Sprzęt do walidacji dezynfekcji

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Rozwiązania powiązane z pomieszczeniami sterylnymi

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem, w jaki rozwiązania Ecolab w zakresie pomieszczeń sterylnych mogą pomóc Państwa placówce w wytwarzaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami produktów, które przekraczają standardy opieki nad pacjentem, wymiernie poprawiają wydajność operacyjną i pomagają osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono stron z powiązanymi rozwiązaniami