Aniosyme synergy WD packshot

Aniosyme Synergy WD

Trójenzymatyczny preparat myjący do zaawansowanego maszynowego przygotowania narzędzi medycznych

Aniosyme Synergy WD to delikatnie alkaliczny, płynny preparat myjący do zaawansowanego maszynowego przygotowania narzędzi medycznych. Posiada doskonałe właściwości myjące, a jego specjalnie dobrana, trójenzymatyczna formuła niezawierająca krzemianów zapewnia doskonałą tolerancję materiałową oraz niskie stężenia robocze.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Skuteczny – udowodnione działanie już w ciągu 5 minut, w połączeniu z doskonałą kompatybilnością materiałową.

Enzymatyczny – usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia dzięki specjalnie opracowanej trójenzymatycznej formule niezawierającej krzemianów.

Pewny – najniższe stężenia roztworu wynoszące od 0,2% do 0,5% zapewniają doskonałą skuteczność mycia.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Trójenzymatyczny preparat do narzędzi medycznych. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego oraz wyrobów medycznych w myjniach-dezynfektorach i myjniach tunelowych.

Sposób postępowania

  • Koncentrat do zastosowania profesjonalnego.
  • Do stosowania w myjniach automatycznych i myjniach tunelowych w stężeniu od 0,2% do 0,5%.
  • Skuteczny w ciągu 5 minut.
  • Należy dostosować stężenie, czas działania oraz temperaturę wody do stopnia zabrudzenia i zastosowanej metody mycia.
  • Maksymalna temperatura: 60°C

Skład

Niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne o właściwościach przeciwpieniących, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (protaza, lipaza i amylaza), substancje pomocnicze.

Warunki przechowywania

Niebezpieczeństwo — należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).
Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane fizykochemiczne Temperatura Wartość
Gęstość 20°C 1,16 g/ml
Wartość pH* (koncentrat) 20°C 8,5
Wartość pH* (roztwór, 2–5 ml/l) 20°C 9,6–10,3
Przewodność (roztwór, 2–5 ml/l w wodzie demineralizowanej) 20°C 0,30–0,64 mS/cm

* Pomiar wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

Wyrób medyczny.


Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.


Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.


Powiązane oferty

No Events found

DO POBRANIA

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.