Aniosyme DLM Maxi

Aniosyme DLM Maxi

Trójenzymatyczny, delikatnie alkaliczny preparat myjący do reprocesowania narzędzi chirurgicznych

Aniosyme DLM Maxi to alkaliczny, płynny preparat myjący zapewniający maksymalną skuteczność mycia podczas reprocesowania narzędzi chirurgicznych. Łączy w sobie silne właściwości myjące oraz doskonałą kompatybilność materiałową. Aniosyme DLM Maxi nie zawiera krzemianów i może być stosowany w najniższych stężeniach.

Charakterystyka produktu

Skuteczny – silne dizałanie myjące w przypadku wszystkich rodzajów materiałów (stali nierdzewnej, tytanu, materiałów syntetycznych, polisulfonów, PCV/ABS, anodyzowanego aluminium itp.).

Enzymatyczny – połączenie trzech enzymów: skutecznie usuwa wszystkie zanieczyszczenia organiczne, zapewniając niezawodne efekty mycia.

Pewny – wysoce skuteczny, alkaliczny produkt, zgodny z wytycznymi RKI dotyczącymi reprocesowania wyrobów medycznych.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego oraz wyrobów medycznych w myjniach automatycznych i myjniach tunelowych.

Sposób postępowania

  • Koncentrat do zastosowania profesjonalnego.
  • Do zastosowania w myjniach automatycznych i tunelach myjących w stężeniu od 0,1% do 0,5%.
  • Skuteczny w ciągu 5 minut.
  • Należy dostosowac stężenie, czas działania i temperaturę wody do stopnia zabrudzenia i zastosowanej metody mycia.
  • Maksymalna temperatura: 60°C

Skład

Niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, kompleks enzymów.

Warunki przechowywania

Niebezpieczeństwo — należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).
Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane fizykochemiczne Temperatura Wartość
Gęstość 20°C 1,21 g/ml

Wartość pH* (koncentrat)

20°C 10,3
Wartość pH* (roztwór, 1–5 ml/l) 20°C 10,1–10,6

Przewodność (roztwór, 1–5 ml/l w wodzie demineralizowanej)

20°C 0,09–0,38 mS/cm

* Pomiar wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

Wyrób medyczny.


Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.


Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.


Dodatkowe produkty do mycia instrumentów medycznych

No Events found

DO POBRANIA

Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki SDS© produktu.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.