1. Strona główna
 2. Nasze rozwiązania
 3. Nasza oferta
 4. Środki czyszczące do narzędzi chirurgicznych
 5. Aniosyme Synergy 5
Aniosyme Synergy 5 packshot

Aniosyme Synergy 5

Unikalny 5-enzymatyczny preparat myjący do całościowego manualnego i automatycznego reprocesowania narzędzi

Aniosyme Synergy 5 to pierwszy, 5-enzymatyczny preparat myjący o szerokim zastosowaniu. Aniosyme Synergy 5 posiada doskonałe właściwości myjące zarówno w przypadku manualnego, jak i maszynowego przygotowania narzędzi, umozliwiając stosowanie jednego produktu w Centralnej Sterylizatorni.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

UNIKALNY – 5-enzymatyczny preparat myjący o szerokim spektrum działania.

SKUTECZNY – szybkie działanie w myjniach-dezynfektorach, niezależnie od jakości użytej wody – już w 5 minut.

SYNERGICZNY – nasz pierwszy preparat do manualnego i automatycznego mycia narzędzi w Centralnej Sterylizatorni.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ
5-enzymatyczny preparat do mycia narzędzi. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych, w myjniach automatycznych i myjniach tunelowych.

Sposób postępowania

Manualne przygotowanie

 • Koncentrat do zastosowania profesjonalnego.
 • Stosować w stężeniu od 0,5% do 2%.
 • Skuteczny w ciągu 5 minut.
 • Należy dostosować stężenie i temperaturę wody do poziomu zabrudzenia. W razie konieczności użyć szczotki. Dokładnie spłukać.
 • Maksymalna temperatura: 35°C

Maszynowe przygotowanie

 • Koncentrat do zastosowania profesjonalnego.
 • Stosować w stężeniu od 0,1% do 0,5%.
 • Skuteczny w ciągu 5 minut.
 • Należy dostosować stężenie, czas działania i temperaturę wody do poziomu zabrudzenia. Dokładnie spłukać.
 • Maksymalna temperatura: 60°C

Skład
Niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator, enzymatyczne substancje pomocnicze.

Warunki przechowywania
Niebezpieczeństwo — należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych).
Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane fizykochemiczne Temperatura Wartość
Gęstość 20°C 1,10 g/ml
Wartość pH* (koncentrat) 20°C 7,89
Wartość pH* (roztwór, 1–5 ml/l) 20°C 6,89–7,29
Przewodność (roztwór, 1–5 ml/l w wodzie demineralizowanej) 20°C 0,08–0,33 mS/cm

* Pomiar wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

Wyrób medyczny.


Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.


Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.


Inne produkty do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych

No related product pages were found.

Materiały do pobrania

Szczegółowe informacje na temat produktu, w tym wielkości opakowań i kody produktów, są dostępne w broszurze produktowej poniżej.

Healthcarereceptionarea550x310
ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM

Współpracując z klientami, Ecolab Healthcare zapewnia im poprawę wydajności, lepsze efekty końcowe oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.