Badanie Ecolab Watermark™ ujawnia światową lukę pokoleniową w kwestii dostępu do czystej i bezpiecznej wody

Prezentowane z okazji Światowego Dnia Wody wyniki badań pokazują, że pokolenie wyżu demograficznego jest bardziej zaniepokojone i oczekuje szybszych działań niż młodsze pokolenia.

22 marca 2024 r.
Water Plant

ST. PAUL, Minnesota – 22 marca 2024 r. – Dane pochodzące ze światowego badania zleconego przez Ecolab, globalnego lidera zrównoważonego rozwoju oferującego rozwiązania oraz usługi w dziedzinie wody, przeprowadzonego we współpracy z Morning Consult, ujawniły, że poziom oraz nagłość obaw związanych z czystą i bezpieczną wodą różni się w zależności od pokolenia.

Wyniki Ecolab Watermark™, globalnego badania, w którym skonsultowano się z ponad 25000 konsumentami z 15 różnych krajów, wykazały, że chociaż obawy związane z niedoborem wody były wysokie we wszystkich pokoleniach, starsze pokolenia okazały wyższy poziom obaw niż młodsze pokolenia. Badanie ujawniło również interesujący wgląd w postawy konsumentów dotyczące czystej i bezpiecznej wody:

 • Obawy wydają się rosnąć z pokolenia na pokolenie, z 3/4 konsumentów wyraziło swoje zaniepokojenie.
 • Pokolenie wyżu powojennego (baby boomers) jest znacznie bardziej zaniepokojone niż milenialsi (78%) i pokolenie Z (74%).
 • Pokoleniu X jest bliżej do pokolenia wyżu powojennego niż do milenialsów i pokolenia Z pod względem troski, pilności oraz potrzeby działania już teraz.
 • Konsumenci z pokolenia Z są mniej skłonni do martwienia się o dzisiaj (41%), a bardziej martwią się o to, co wydarzy się w przyszłości (56%).

Mimo to bezpieczeństwo wody staje się jednym z najważniejszych problemów związanych ze środowiskiem dla większości pokoleń, obok innych krytycznych kwestii, takich jak zanieczyszczenia oraz zmiany klimatu.

Jako światowy lider w zarządzaniu wodą oraz związanych z nią rozwiązań, Ecolab zdaje sobie sprawę z roli, jaką firmy odgrywają w tworzeniu bezpieczniejszej i lepiej prosperującej przyszłości. Firma poświęciła się współpracy ze swoimi klientami, aby zapewnić bezpieczniejszą przyszłość dla przyszłych pokoleń.

„Wiemy, że konsumenci na całym świecie są zaniepokojeni kryzysem wodnym i chcą, aby firmy były częścią jego rozwiązania” – powiedział Christophe Beck, prezes i dyrektor generalny Ecolab. „Na szczęście firmy mogą osiągnąć rentowność i jednocześnie osiągać najbardziej odpowiednie efekty dzięki inteligentnemu wykorzystaniu wody. Zaangażowanie Ecolab na rzecz klientów to nie tylko zmiany – to pomaganie firmom w osiąganiu wyników biznesowych oraz szybkim rozwoju przy jednoczesnym wywieraniu pozytywnego wpływu na świat”.

Co rok 22 marca Ecolab obchodzi Światowy Dzień Wody, podkreślając jej rolę oraz świętując wkład firmy w rok zmian i postępów.

Najważniejsze wydarzenia z Year in Water w Ecolab obejmują:

 • Ecolab pomógł klientom zaoszczędzić ponad 220 miliardów galonów wody w 2023 r. co odpowiada zapotrzebowaniu na wodę pitną ponad 760 milionów ludzi. Do 2030 r., Ecolab ma na celu pomóc klientom zaoszczędzić 300 miliardów galonów wody każdego roku, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na wodę pitną dla 1 miliarda ludzi.
 • Ecolab nadal rozwija swój program Ecolab Water for Climate™, którego celem jest pomoc firmom w zrównoważonym rozwoju biznesu przy jednoczesnym osiąganiu celów związanych z klimatem i wodą.​​​​​​​ To kluczowe przedsięwzięcie, gdy firmy stoją w obliczu cały czas rosnącej presji, aby reagować na nasilające się skutki zmian klimatycznych i niedoboru wody.
 • Ecolab świętował uzyskanie certyfikatu Alliance for Water Stewardship (AWS) w zakładzie produkcyjnym Ecolab w Monterrey w Meksyku oraz w zakładzie produkcyjnym w Nanjing w Chinach, dzięki czemu liczba zakładów Ecolab z certyfikatem AWS wzrosła do 10. Te certyfikaty pomagają firmom zrozumieć ich zużycie i wpływ na wodę oraz wdrożyć strategie inteligentnej gospodarki wodnej.
 • Ecolab wziął udział w Open Call to Accelerate Action on Water, dołączając do innych firm z sektora prywatnego w zobowiązaniu do wywarcia wspólnie pozytywnego wpływu na 100 dorzeczy zapewniających zasoby ponad trzech miliardom ludzi, w ramach zaangażowania Ecolab w Koalicję na Rzecz Ochrony Wód ​​​​​​(WRC, Water Resilience Coalition), którą firma współzałożyła w 2020 r. 
 • Ecolab zainwestował w innowacyjny fundusz dostępu do wody od WaterEquity, który zarządza aktywami skoncentrowanymi na rozwiązaniu globalnego kryzysu wodno-sanitarnego głównie w Ameryce Środkowej i Południowej, Afryce, a także w regionie Azji i Pacyfiku. Innymi inwestorami były takie firmy jak Starbucks, Gap Inc., Reckitt i DuPont, a dodatkowe wsparcie zapewnił amerykańska instytucja DFC. Warty 150 milionów dolarów Global Access Fund IV, który został zamknięty we wrześniu 2023 r., ma na celu zapewnienie pięciu milionom ludzi z dostęp do wody, urządzeń sanitarnych oraz higieny (WASH).
 • W dotkniętym suszą dorzeczu rzeki Kolorado Ecolab odegrał kluczową rolę w rozpoczęciu inicjatywy California Water Resilience Initiative (CWRI), która jest inicjatywą sektora prywatnego mającą na celu usprawnienie zgranych, zbiorowych działań na rzecz osiągnięcia chroniącej wodę przyszłości dla Kalifornii zgodnie z celami sektora publicznego.
 • Ecolab dołączył do światowych liderów na historycznej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat wody, pierwszym tego rodzaju spotkaniu od 1977 roku, aby opowiedzieć się za zarządzaniem zasobami wodnymi w sektorze prywatnym. 
 • Ecolab otrzymał publiczne uznanie za zrównoważony rozwój, przywództwo w zakresie klimatu i wody w między innymi liście najlepszych CDP, Najbardziej sprawiedliwej firmie Ameryki (JUST Capital's America's Most Just Companies), wskaźniku Dow Jones Sustainability™ Indices oraz w rankingu Najbardziej Zrównoważonych Firm magazynu Barron.
 • Firma Ecolab nadal bezpłatnie oferuje narzędzie Smart Water Navigator każdemu przedsiębiorstwu, które chce zrozumieć wartość wody w swoich działaniach i podjąć działania w celu osiągnięcia korporacyjnych celów wodnych.

Przyspieszanie zmian poprzez moc wody jest podstawą celu Ecolab, jakim jest poprawa zdrowia ludzi, planety i biznesu na całym świecie. Firma dzieli się z klientami swoją wiedzą na temat inteligentnego wykorzystania wody, aby pomóc im w ograniczeniu, ponownym wykorzystaniu i recyklingu wody w ich działalności. Oprócz wspierania efektywnego wykorzystania wody, rozwiązania Ecolab pomagają klientom efektywniej wykorzystywać energię, redukować odpady i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ecolab współpracuje z klientami, aby pomóc rozwiązać najbardziej złożone problemy na świecie wśród zmieniającego się krajobrazu, odwiedź www.ecolab.com/expertise-and-innovation/people-planet-business-health.


Kontakt:

Alyssa Meyers

+1-651-250-4724

MediaRelations@Ecolab.com

22 marca 2024 r.

ECL-C

O Ecolab

Zaufany partner milionów klientów, Ecolab (NYSE:ECL) to globalny lider zrównoważonych rozwiązań związanych z wodą, higieną i zapobieganiem zakażeniom oraz usług chroniących ludzkie zdrowie i kluczowe zasoby naturalne niezbędne do życia. Bazując na wieku poświęconym innowacjom, Ecolab osiąga roczne przychody na poziomie 15 miliarda dolarów, zatrudnia ponad 48 000 pracowników oraz działa w ponad 170 krajach na całym świecie. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na badaniach naukowych, wiedzę opartą na danych oraz światowej klasy usługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, utrzymania czystych i bezpiecznych środowisk, optymalizacji zużycia wody i energii. Innowacyjne rozwiązania Ecolab poprawiają wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój dla klientów na rynkach żywności, opieki zdrowotnej, nauk przyrodniczych, hotelarstwa i przemysłu. www.ecolab.com

Obserwuj nas na LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc i Facebooku @Ecolab.

O Morning Consult

Morning Consult to światowa firma zajmująca się analizami, która wpływa na sposób, w jaki współcześni liderzy podejmują mądrzejsze, szybsze i lepsze decyzje. Firma łączy swoje wyjątkowo dokładne dane ze sztuczną inteligencją, aby lepiej informować o tym, co ludzie myślą i w jaki sposób będą działać. Więcej informacji na stronie morningconsult.com.

Powiązane informacje