Jak EPA zatwierdza środki dezynfekujące do stosowania podczas pandemii

Autor: Jenny Pavlovsky, Kierownik ds. regulacji, Ecolab Life Sciences

Ecolab | Handwashing Insights from COVID-19

Wszystkie produkty antybakteryjne zarejestrowane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) muszą przejść rygorystyczną weryfikację danych, która jest oparta na badaniach naukowych. Obejmuje to takie elementy, jak skuteczność w celu poparcia twierdzeń i wskazówek dotyczących stosowania umieszczonych na etykiecie, jak również spełnienie określonych standardów wydajności w celu złożenia oświadczeń dotyczących zdrowia publicznego. Jednak podczas wybuchu epidemii nowego wirusa na rynku nie ma produktów, dla których można byłoby potwierdzić, że zabijają tego wirusa. I dzieje się tak dlatego, że uzyskanie zatwierdzenia dla twierdzenia w przypadku wirusa w standardowym procesie rejestracji może trwać nawet rok lub dłużej.

Identyfikacja i zwalczanie patogenów, które pojawiły się niedawno, szybko się rozprzestrzeniają lub stają się coraz bardziej niebezpieczne, stanowi stałym przedmiot zainteresowania Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC). Po zidentyfikowaniu przez CDC nowego patogenu i zaleceniu dezynfekcji powierzchni środowiska w celu kontroli jego rozprzestrzeniania się, EPA może aktywować politykę odnoszącą się do pojawiającego się patogenu wirusowego (Emerging Viral Pathogen, EVP), aby pomóc w identyfikacji i zatwierdzeniu środków dezynfekcyjnych, które są skuteczne w walce z podobnymi patogenami. 

Polityka EVP jest dobrowolnym, dwuetapowym procesem rejestracji lub wprowadzania zmian w produkcie, który podlega kwalifikacji, na bazie informacji dotyczących nowo pojawiających się patogenów. Pozwala producentom środków dezynfekcyjnych na ubieganie się o możliwość składania wniosków EVP w oparciu o określone kryteria przed wybuchem epidemii lub w jej trakcie. W przypadku twierdzenia EVP należy również przedłożyć dodatkowe dane, które wykazują zdolność produktu do inaktywacji wirusa, który uważany jest za bardziej odporny niż wirus, który jest przyczyną wybuchu obecnej epidemii. Nasza obecna pandemia jest wywołana przez koronawirusy, które są wirusami osłonkowymi. Są to jedne z najłatwiejszych do eliminacji wirusów, jeśli stosowane są odpowiednie środki dezynfekujące.

EPA opublikowała listę wszystkich produktów, dla których wystąpiono o EVP i które zatwierdzono do użytku podczas pandemii COVID-19. Jest ona dostępna tutaj i nazwana „Listą N”. Od czasu jej pierwotnej publikacji EPA rozszerzyła kwalifikowalność produktów, włączając do niej produkty, które wykazały skuteczność przeciwko innemu ludzkiemu koronawirusowi, podobnemu do SARS-CoV-2, i produkty, które są zatwierdzone do stosowania przeciwko wirusom trudniejszym do eliminacji niż SARS-CoV-2, takim jak norowirusy. EPA oczekuje, że wszystkie produkty znajdujące się na Liście N będą skuteczne w zwalczaniu SARS-CoV-2, jeśli będą stosowane zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie.

Na Liście N znajduje się szeroka gama produktów Ecolab, które nadają się do zastosowania w ochronie zdrowia, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz Institutional. Dokładniej mówiąc, nasze produkty Life Sciences obejmują Klercide 70/30 IPA, Klercide Active Chlorine, Oxonia Active i COSA™ Oxonia Active oraz Bioquell Vaporized Hydrogen Peroxide. Współpraca z dostawcami, takimi jak Ecolab Life Sciences, którzy posiadają zespoły ds. regulacji i zespoły badawczo-rozwojowe, aktywnie współpracujące z EPA w zakresie strategii takiej, jak EVP, jest jednym z łatwych kroków, które należy podjąć w celu dodatkowego zapewnienia, że Państwa dostawca i oferowane przez niego produkty będą w dalszym ciągu spełniać Państwa potrzeby wraz ze zmianą wymogów w zakresie mycia i dezynfekcji.

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Przemysł farmaceutyczno–kosmetyczny

Dział Life Sciences firmy Ecolab zajmuje się opracowywaniem najlepszych możliwych produktów i usług, które mają na celu wspieranie naszych klientów z branży farmaceutycznej i produktów do higieny osobistej.

Powiązane artykuły o pomieszczeniach sterylnych

Zobacz wszystkie artykuły